Kombinovani zaštitni prekidač tipa EVOBKM, Tip B
EVOBKM2B603
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B6A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2B1003
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B10A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2B1303
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B13A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2B1603
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B16A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2B2003
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B20A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2B2503
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B25A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
4 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2B3203
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B32A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2B4003
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "B" kar. B40A, 30 mA, 6kA, B
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
4 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C603
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C6A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C1003
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C10A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C1303
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C13A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C1603
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C16A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C2003
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C20A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C2503
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C25A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
6 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C3203
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C32A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM2C4003
Kombinovana zaštitna prekidač 2P,3 modul, "C" kar. C40A, 30 mA, 6kA, C
Neto30.239,56  RSD
Bruto36.287,47  RSD
u porudžbini: 10.8.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B603
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B6A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B1003
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B10A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B1303
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B13A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B1603
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B16A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B2003
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B20A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B2503
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B25A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B3203
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B32A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4B4003
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "B" kar. B40A, 30 mA, 6kA, B
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C603
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C6A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C1003
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C10A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C1303
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C13A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C1603
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C16A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C2003
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C20A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C2503
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C25A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C3203
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C32A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOBKM4C4003
Kombinovani zaštitni prekidač, 4P, 5 modul, "C" kar. C40A, 30 mA, 6kA, C
Neto33.048,07  RSD
Bruto39.657,68  RSD
u porudžbini: 20.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV