Opruga uzemljenja
TRF0 Opruga za uzemljenja 19/12mm 382,15 RSD 458,58 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
TRF1 Opruga za uzemljenja 22/17mm 382,15 RSD 458,58 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
TRF2 Opruga za uzemljenja 29/19mm 408,10 RSD 489,72 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
TRF3 Opruga za uzemljenja 37/25mm 509,53 RSD 611,44 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
TRF4 Opruga za uzemljenja 50/31mm 514,25 RSD 617,10 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
TRF5 Opruga za uzemljenja 70/44mm 1.092,19 RSD 1.310,63 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
TRF6 Opruga za uzemljenja 94/58mm 1.408,29 RSD 1.689,95 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
TRF7 Opruga za uzemljenja 130/60mm 1.799,88 RSD 2.159,86 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)