Strujna zaštitna sklopka tipa RB

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

RB2-25030 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 30mA, 4,5 kA, 2P 1.596,50 RSD 1.915,80 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB2-25100 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 100mA, 4,5 kA, 2P 1.596,50 RSD 1.915,80 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB2-25300 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 300mA,4,5 kA, 2P 1.596,50 RSD 1.915,80 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB2-25500 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 500mA, 4,5 kA, 2P 1.596,50 RSD 1.915,80 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB2-40030 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 30mA, 4,5 kA, 2P 1.658,30 RSD 1.989,96 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB2-40100 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 100mA, 4,5 kA, 2P 1.658,30 RSD 1.989,96 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB2-40300 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 300mA, 4,5 kA, 2P 1.658,30 RSD 1.989,96 RSD
Pod obradom
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB2-40500 Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 500mA, 4,5 kA, 2P 1.658,30 RSD 1.989,96 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-25030 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 30mA, 4,5 kA, 4P 2.358,70 RSD 2.830,44 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-25100 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 100mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-25300 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 300mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-25500 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 500mA ,4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-40030 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 30mA, 4,5 kA, 4P 2.358,70 RSD 2.830,44 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-40100 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 100mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-40300 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 300mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-40500 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 500mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-63030 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 30mA, 4,5 kA, 4P 2.358,70 RSD 2.830,44 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-63100 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 100mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-63300 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 300mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
RB4-63500 Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 500mA, 4,5 kA, 4P 2.008,50 RSD 2.410,20 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA