Strujna zaštitna sklopka tipa RB
RB2-25030
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto 1.962,79 RSD
Bruto 2.355,35 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB2-25100
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto 1.828,96 RSD
Bruto 2.194,75 RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB2-25300
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 300mA,4,5 kA, 2P
Neto 1.828,96 RSD
Bruto 2.194,75 RSD
u porudžbini: 22.12.2022.
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB2-25500
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto 1.828,96 RSD
Bruto 2.194,75 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,5 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB2-40030
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto 1.962,79 RSD
Bruto 2.355,35 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB2-40100
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto 1.828,96 RSD
Bruto 2.194,75 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB2-40300
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 300mA, 4,5 kA, 2P
Neto 1.828,96 RSD
Bruto 2.194,75 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB2-40500
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto 1.828,96 RSD
Bruto 2.194,75 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,5 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-25030
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.988,80 RSD
Bruto 3.586,56 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-25100
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-25300
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-25500
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 500mA ,4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,5 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-40030
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.988,80 RSD
Bruto 3.586,56 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-40100
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-40300
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-40500
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,5 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-63030
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.988,80 RSD
Bruto 3.586,56 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-63100
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-63300
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
RB4-63500
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto 2.587,32 RSD
Bruto 3.104,78 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,5 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V