Strujna zaštitna sklopka tipa RB
RB2-25030
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto1.962,79  RSD
Bruto2.355,35  RSD
11 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB2-25100
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto1.828,96  RSD
Bruto2.194,75  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB2-25300
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 300mA,4,5 kA, 2P
Neto1.828,96  RSD
Bruto2.194,75  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
RB2-25500
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 25A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto1.828,96  RSD
Bruto2.194,75  RSD
2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,5  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB2-40030
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 30mA, 4,5 kA, 2P
Neto1.962,79  RSD
Bruto2.355,35  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB2-40100
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 100mA, 4,5 kA, 2P
Neto1.828,96  RSD
Bruto2.194,75  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB2-40300
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 300mA, 4,5 kA, 2P
Neto1.828,96  RSD
Bruto2.194,75  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB2-40500
Strujna zaštitna sklopka, 2Plna 40A, 500mA, 4,5 kA, 2P
Neto1.828,96  RSD
Bruto2.194,75  RSD
u porudžbini: 29.5.24.
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,5  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-25030
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto3.138,24  RSD
Bruto3.765,89  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-25100
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-25300
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-25500
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 25A, 500mA ,4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,5  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-40030
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto3.138,24  RSD
Bruto3.765,89  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-40100
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-40300
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-40500
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 40A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,5  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-63030
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 30mA, 4,5 kA, 4P
Neto3.138,24  RSD
Bruto3.765,89  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-63100
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 100mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-63300
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 300mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
RB4-63500
Strujna zaštitna sklopka, 4Plna 63A, 500mA, 4,5 kA, 4P
Neto2.716,68  RSD
Bruto3.260,02  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,5  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V