Aparatna sklopka
TES-11
Aparatna sklopka, ON-OFF, crveni svetleća 16(6)A, 250V AC
Neto71,61  RSD
Bruto85,93  RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Isklopna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Tropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-12
Aparatna sklopka, tri polož., crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC
Neto79,94  RSD
Bruto95,93  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Tropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-13
Aparatna sklopka, ON-OFF, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC
Neto56,12  RSD
Bruto67,34  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Isklopna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
2-polne
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-21
Aparatna sklopka, ON-OFF, crveni svetleća 16(6)A, 250V AC
Neto66,89  RSD
Bruto80,27  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Isklopna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Tropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-22
Aparatna sklopka, preklopna, crvena 16(6)A, 250V AC
Neto71,57  RSD
Bruto85,88  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Isklopna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Tropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-33
Aparatna sklopka, ON-OFF, crveni svetleća (0-I) 16(6)A, 250V AC
Neto58,49  RSD
Bruto70,19  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Isklopna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Tropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-34
Aparatna sklopka, ON-OFF, crvena 16(6)A, 250V AC
Neto36,77  RSD
Bruto44,12  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Isklopna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
2-polne
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-41
Aparatna sklopka,ON-OFF, dvopolni, crvena, sa svetl. rast. 16(6)A, 250V AC
Neto73,58  RSD
Bruto88,30  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Grupna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Četvoropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-42
Aparatna sklopka, ON-OFF, crvena (0-I) , svetl. 16(6)A, 250V AC
Neto84,99  RSD
Bruto101,99  RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Grupna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Četvoropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-43
Aparatna sklopka, ON-OFF, dva strujna kruga,crvena, (0-I) 16(6)A, 250V AC
Neto111,48  RSD
Bruto133,78  RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Sklopka/tasterska kombinacija
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Ostalo
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-44
Aparatna sklopka,ON-OFF, dvopolni, zelena 16(6)A, 250V AC
Neto99,01  RSD
Bruto118,81  RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Grupna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Četvoropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-51
Aparatna sklopka,ON-OFF, dvopolni, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC
Neto79,94  RSD
Bruto95,93  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Grupna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Četvoropolni
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-52
Aparatna sklopka, tri polož., crvena (I-0-II) 16(6)A, 250V AC
Neto131,85  RSD
Bruto158,22  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Ostalo
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-52-2
Aparatna sklopka,sa povr. opr., crna, kao dugme, (I-0-II) 16(6)A, 250V AC
Neto150,14  RSD
Bruto180,17  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Dvopoložajna sklopka/preklopnik
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Ostalo
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-53
Aparatna sklopka,ON-OFF, dvopolni, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC
Neto139,93  RSD
Bruto167,92  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Grupna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Ostalo
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-53-1
Aparatna sklopka, sa povr. opr. 16(6)A, 250V AC
Neto129,32  RSD
Bruto155,18  RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Grupna sklopka
Metoda rukovanja
Dirka
Broj komandnih elemenata
Broj polova
Ostalo
Način učvršćivanja
Utakniv
TES-GB
Gumena membrana IP55, TES-42, TES-43, TES-52, TES-53
Neto26,75  RSD
Bruto32,10  RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Forma / oblik
Kvadratni
Izvedba
Pljosnat
TES-GB1
Gumena membrana IP44, TES-33, TES-34
Neto30,93  RSD
Bruto37,12  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Forma / oblik
Kvadratni
Izvedba
Pljosnat