Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVKM, elektromehanički

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

KVKMB-6/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B"" 6A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.699,42 RSD
Bruto 3.239,30 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 6A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.699,42 RSD
Bruto 3.239,30 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-6/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 6A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.699,42 RSD
Bruto 3.239,30 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-10/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 10A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 10A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Pod obradom
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-10/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 10A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-16/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 16A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 16A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-16/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 16A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-20/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 20A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 20A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-20/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 20A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-25/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 25A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 25A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Pod obradom
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-25/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 25A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-32/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 32A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 32A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-32/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 32A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-40/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 40A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-40/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 40A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKMB-40/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 40A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-6/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 6A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 6A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-6/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 6A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-10/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 10A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 10A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-10/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 10A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-16/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 16A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 16A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-16/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 16A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-20/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 20A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 20A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-20/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 20A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-25/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 25A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 25A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-25/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 25A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.834,39 RSD
Bruto 3.401,27 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-32/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 32A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 32A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-32/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 32A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-40/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 40A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-40/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 40A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKM-40/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 40A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.949,23 RSD
Bruto 3.539,08 RSD
Nema u magacinu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA