Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVKM, elektromehanički
KVKMB-6/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B"" 6A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 2.976,11 RSD
Bruto 3.571,33 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 6A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 2.976,11 RSD
Bruto 3.571,33 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-6/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 6A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 2.976,11 RSD
Bruto 3.571,33 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-10/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 10A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
u porudžbini: 15.01.2023.
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 10A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-10/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 10A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-16/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 16A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 16A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-16/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 16A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-20/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 20A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 20A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-20/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 20A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-25/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 25A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 25A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-25/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 25A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-32/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 32A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 32A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-32/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 32A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-40/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 40A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-40/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 40A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKMB-40/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "B" 40A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-6/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 6A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 6A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-6/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 6A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-10/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 10A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 10A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-10/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 10A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-16/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 16A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 16A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-16/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 16A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-20/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 20A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 20A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-20/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 20A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-25/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 25A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 25A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-25/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 25A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.124,92 RSD
Bruto 3.749,90 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-32/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 32A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 32A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-32/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 32A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Pod obradom
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-40/030
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 40A, 30 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-40/100
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 40A, 100 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKM-40/300
Kombinovana zaštitna prekidač, 2P, 2 modul, "C" 40A, 300 mA, 6kA, AC
Neto 3.251,52 RSD
Bruto 3.901,82 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV