Zaštitna strujna sklopka tipa EVOAGS
EVOAGS2P251
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 10kA, A/S
Neto6.739,94  RSD
Bruto8.087,93  RSD
4 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P253
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 10kA, A/S
Neto6.739,94  RSD
Bruto8.087,93  RSD
u porudžbini: 10.8.24.
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P401
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 10kA, A/S
Neto6.739,94  RSD
Bruto8.087,93  RSD
u porudžbini: 10.8.24.
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P403
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 10kA, A/S
Neto6.739,94  RSD
Bruto8.087,93  RSD
Pod obradom
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P631
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 10kA, A/S
Neto6.739,94  RSD
Bruto8.087,93  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P633
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 10kA, A/S
Neto6.739,94  RSD
Bruto8.087,93  RSD
Pod obradom
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P801
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 100mA, 10kA, A/S
Neto7.473,33  RSD
Bruto8.968,00  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P803
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 300mA, 10kA, A/S
Neto7.473,33  RSD
Bruto8.968,00  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P1001
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 100A, 100mA, 10kA, A/S
Neto8.937,69  RSD
Bruto10.725,23  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS2P1003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 100A, 300mA, 10kA, A/S
Neto8.937,69  RSD
Bruto10.725,23  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P251
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 10kA, A/S
Neto8.204,31  RSD
Bruto9.845,17  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P253
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 10kA, A/S
Neto8.204,31  RSD
Bruto9.845,17  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P401
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 10kA, A/S
Neto8.204,31  RSD
Bruto9.845,17  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P403
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 10kA, A/S
Neto8.204,31  RSD
Bruto9.845,17  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P631
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 10kA, A/S
Neto8.204,31  RSD
Bruto9.845,17  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P633
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 10kA, A/S
Neto8.204,31  RSD
Bruto9.845,17  RSD
Pod obradom
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P801
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 100mA, 10kA, A/S
Neto8.937,69  RSD
Bruto10.725,23  RSD
4 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P803
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 300mA, 10kA, A/S
Neto8.937,69  RSD
Bruto10.725,23  RSD
4 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P1001
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 100A, 100mA, 10kA, A/S
Neto10.402,06  RSD
Bruto12.482,47  RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja greške
0,1  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAGS4P1003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 100A, 300mA, 10kA, A/S
Neto10.402,06  RSD
Bruto12.482,47  RSD
u porudžbini: 30.5.24.
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja greške
0,3  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV