Industrijska priključna kutija

NAZIVNI NAPON (V)

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

STEPEN ZAŠTITE

TIP