Samoljepljivi etiket
JC01
Samoljepljiva etiket L1 d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC02
Samoljepljiva etiket L2 d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC03
Samoljepljiva etiket L3 d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC04
Samoljepljiva etiket L+ d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC05
Samoljepljiva etiket L- d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC06
Samoljepljiva etiket N d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC07
Samoljepljiva etiket M d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC08
Samoljepljiva etiket PE d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC09
Samoljepljiva etiket PU d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC10
Samoljepljiva etiket PEN d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC11
Samoljepljiva etiket CE d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC12
Samoljepljiva etiket EX d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC13
Samoljepljiva etiket EX d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC14
Samoljepljiva etiket ozn. ? d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6
JC15
Samoljepljiva etiket ozn. zaštitnog prikjlučna d=20 mm
Neto 12,01 RSD
Bruto 14,41 RSD
Više od 210 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Materijal
PA6.6