Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1

ZS016
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN
Neto 36,01 RSD
Bruto 43,21 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
1,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
0,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,45 mm
Dužina
1 m
ZS016-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN
Neto 36,01 RSD
Bruto 43,21 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
1,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
0,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,45 mm
Dužina
200 m
ZS024
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN
Neto 36,01 RSD
Bruto 43,21 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
2,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
1 m
ZS024-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN
Neto 36,01 RSD
Bruto 43,21 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
2,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
200 m
ZS032
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN
Neto 37,91 RSD
Bruto 45,49 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
3,2 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,6 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
1 m
ZS032-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN
Neto 37,91 RSD
Bruto 45,49 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
3,2 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,6 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
200 m
ZS048
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN
Neto 47,96 RSD
Bruto 57,55 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
4,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
2,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
1 m
ZS048-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN
Neto 47,96 RSD
Bruto 57,55 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
4,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
2,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
200 m
ZS064
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN
Neto 57,34 RSD
Bruto 68,81 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
6,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
3,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
1 m
ZS064-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN
Neto 57,34 RSD
Bruto 68,81 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
6,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
3,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
100 m
ZS095
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN
Neto 61,50 RSD
Bruto 73,80 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
9,5 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
4,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
1 m
ZS095-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN
Neto 61,50 RSD
Bruto 73,80 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
9,5 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
4,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
100 m
ZS127
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN
Neto 67,04 RSD
Bruto 80,45 RSD
Više od 10000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
12,7 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
6,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
1 m
ZS127-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN
Neto 67,04 RSD
Bruto 80,45 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
12,7 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
6,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
50 m
ZS190
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 19/9,5mm, POLIOLEFIN
Neto 112,36 RSD
Bruto 134,83 RSD
Više od 5000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
19 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
9,5 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,7 mm
Dužina
1 m
ZS190-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 19/9,5mm, POLIOLEFIN
Neto 107,68 RSD
Bruto 129,22 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
19 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
9,5 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,7 mm
Dužina
50 m
ZS254
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 25,4/12,7mm, POLIOLEFIN
Neto 175,17 RSD
Bruto 210,20 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
25,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
12,7 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,76 mm
Dužina
1 m
ZS254-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 25,4/12,7mm, POLIOLEFIN
Neto 175,17 RSD
Bruto 210,20 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
25,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
12,7 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,76 mm
Dužina
50 m
ZS381
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 38,1/19,0mm, POLIOLEFIN
Neto 266,26 RSD
Bruto 319,51 RSD
Više od 2500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
38,1 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
19 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,86 mm
Dužina
1 m
ZS381-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 38,1/19,0mm, POLIOLEFIN
Neto 266,26 RSD
Bruto 319,51 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
38,1 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
19 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,86 mm
Dužina
50 m
ZS508
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 50,8/25,4mm, POLIOLEFIN
Neto 386,01 RSD
Bruto 463,21 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
50,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
25,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,96 mm
Dužina
1 m
ZS508-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 50,8/25,4mm, POLIOLEFIN
Neto 386,01 RSD
Bruto 463,21 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
50,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
25,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,96 mm
Dužina
50 m
ZS760
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 76/38mm, POLIOLEFIN
Neto 771,28 RSD
Bruto 925,54 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
76,2 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
38,1 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
1,2 mm
Dužina
1 m
ZS760-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 76/38mm, POLIOLEFIN
Neto 699,29 RSD
Bruto 839,15 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
76,2 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
38,1 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
1,2 mm
Dužina
30 m
ZS1020
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna 101,6/50,8mm, POLIOLEFIN
Neto 1.811,17 RSD
Bruto 2.173,40 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
101,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
1,15 mm
Dužina
1 m
ZS1020-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, crna, doboš 101,6/50,8mm, POLIOLEFIN
Neto 1.646,52 RSD
Bruto 1.975,82 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
101,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
1,15 mm
Dužina
25 m
ZS016SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN
Neto 43,92 RSD
Bruto 52,70 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
1,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
0,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,45 mm
Dužina
1 m
ZS016SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN
Neto 43,92 RSD
Bruto 52,70 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
1,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
0,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,45 mm
Dužina
200 m
ZS024SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN
Neto 43,92 RSD
Bruto 52,70 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
2,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
1 m
ZS024SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN
Neto 43,92 RSD
Bruto 52,70 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
2,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
200 m
ZS032SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN
Neto 45,68 RSD
Bruto 54,82 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
3,2 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,6 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
200 m
ZS032SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 3,2/1,6mm, POLIOLEFIN
Neto 45,68 RSD
Bruto 54,82 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
3,2 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
1,6 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
1 m
ZS048SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN
Neto 55,34 RSD
Bruto 66,41 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
4,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
2,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
1 m
ZS048SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 4,8/2,4mm, POLIOLEFIN
Neto 55,34 RSD
Bruto 66,41 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
4,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
2,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,43 mm
Dužina
200 m
ZS064SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN
Neto 60,53 RSD
Bruto 72,64 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
6,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
3,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
1 m
ZS064SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN
Neto 60,53 RSD
Bruto 72,64 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
6,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
3,2 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
100 m
ZS095SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN
Neto 65,01 RSD
Bruto 78,01 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
9,5 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
4,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
1 m
ZS095SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 9,5/4,8mm, POLIOLEFIN
Neto 65,01 RSD
Bruto 78,01 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
9,5 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
4,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
100 m
ZS127SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN
Neto 81,02 RSD
Bruto 97,22 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
12,7 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
6,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
1 m
ZS127SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN
Neto 81,02 RSD
Bruto 97,22 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
12,7 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
6,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,56 mm
Dužina
50 m
ZS190SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 19/9,5mm, POLIOLEFIN
Neto 130,75 RSD
Bruto 156,90 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
19 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
9,5 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,7 mm
Dužina
1 m
ZS190SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 19/9,5mm, POLIOLEFIN
Neto 130,75 RSD
Bruto 156,90 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
19 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
9,5 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,7 mm
Dužina
50 m
ZS254SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 25,4/12,7mm, POLIOLEFIN
Neto 202,73 RSD
Bruto 243,28 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
25,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
12,7 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,76 mm
Dužina
1 m
ZS254SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 25,4/12,7mm, POLIOLEFIN
Neto 202,73 RSD
Bruto 243,28 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
25,4 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
12,7 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,76 mm
Dužina
50 m
ZS381SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 38,1/19,0mm, POLIOLEFIN
Neto 318,57 RSD
Bruto 382,28 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
38,1 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
19 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,86 mm
Dužina
1 m
ZS381SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 38,1/19,0mm, POLIOLEFIN
Neto 318,57 RSD
Bruto 382,28 RSD
100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
38,1 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
19 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,86 mm
Dužina
50 m
ZS508SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 50,8/25,4mm, POLIOLEFIN
Neto 507,78 RSD
Bruto 609,34 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
50,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
25,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,96 mm
Dužina
1 m
ZS508SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 50,8/25,4mm, POLIOLEFIN
Neto 507,78 RSD
Bruto 609,34 RSD
100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
50,8 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
25,4 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
0,96 mm
Dužina
50 m
ZS1020SZ
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva 101,6/50,8mm, POLIOLEFIN
Neto 1.811,17 RSD
Bruto 2.173,40 RSD
53 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
101,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
1,15 mm
Dužina
1 m
ZS1020SZ-D
Tankozidni cev za zgrčenje odnosa 2:1, siva, doboš 101,6/50,8mm, POLIOLEFIN
Neto 1.811,17 RSD
Bruto 2.173,40 RSD
60 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Proporcija zgrčavanja
0.08402777777777777
Osnovni unutrašnji prečnik
101,6 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50,8 mm
Jačina zida nakon zgrčavanja
1,15 mm
Dužina
25 m