Automatski osigurač tipa DC za električne mreže jednosmernih struja