Automatski osigurač tipa DC za električne mreže jednosmernih struja
DC-1C-6
Automatski osigurač za PV sistem 6A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-10
Automatski osigurač za PV sistem 10A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-13
Automatski osigurač za PV sistem 13A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-16
Automatski osigurač za PV sistem 16A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-20
Automatski osigurač za PV sistem 20A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-25
Automatski osigurač za PV sistem 25A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-32
Automatski osigurač za PV sistem 32A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-40
Automatski osigurač za PV sistem 40A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-50
Automatski osigurač za PV sistem 50A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
250  V
DC-1C-63
Automatski osigurač za PV sistem 63A, 220V DC
Neto2.137,84  RSD
Bruto2.565,41  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
250  V
DC-2C-6
Automatski osigurač za PV sistem 6A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-10
Automatski osigurač za PV sistem 10A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-13
Automatski osigurač za PV sistem 13A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-16
Automatski osigurač za PV sistem 16A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-20
Automatski osigurač za PV sistem 20A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-25
Automatski osigurač za PV sistem 25A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-32
Automatski osigurač za PV sistem 32A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-40
Automatski osigurač za PV sistem 40A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-50
Automatski osigurač za PV sistem 50A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
500  V
DC-2C-63
Automatski osigurač za PV sistem 63A, 440V DC
Neto4.275,66  RSD
Bruto5.130,79  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
500  V
DC-3C-6
Automatski osigurač za PV sistem 6A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-10
Automatski osigurač za PV sistem 10A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-13
Automatski osigurač za PV sistem 13A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-16
Automatski osigurač za PV sistem 16A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-20
Automatski osigurač za PV sistem 20A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-25
Automatski osigurač za PV sistem 25A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-32
Automatski osigurač za PV sistem 32A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-40
Automatski osigurač za PV sistem 40A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-50
Automatski osigurač za PV sistem 50A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
750  V
DC-3C-63
Automatski osigurač za PV sistem 63A, 660V DC
Neto6.413,51  RSD
Bruto7.696,21  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
750  V
DC-4C-6
Automatski osigurač za PV sistem 6A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-10
Automatski osigurač za PV sistem 10A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-13
Automatski osigurač za PV sistem 13A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-16
Automatski osigurač za PV sistem 16A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-20
Automatski osigurač za PV sistem 20A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-25
Automatski osigurač za PV sistem 25A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-32
Automatski osigurač za PV sistem 32A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-40
Automatski osigurač za PV sistem 40A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-50
Automatski osigurač za PV sistem 50A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Nema u magacinu
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
1.000  V
DC-4C-63
Automatski osigurač za PV sistem 63A, 880V DC
Neto8.551,35  RSD
Bruto10.261,62  RSD
Više od 12 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika okidanja
C
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
1.000  V