Automatski osigurač tipa DC za električne mreže jednosmernih struja
DC-1C-10 Automatski osigurač za PV sistem 10A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-13 Automatski osigurač za PV sistem 13A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-16 Automatski osigurač za PV sistem 16A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-20 Automatski osigurač za PV sistem 20A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-25 Automatski osigurač za PV sistem 25A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-32 Automatski osigurač za PV sistem 32A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-40 Automatski osigurač za PV sistem 40A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-50 Automatski osigurač za PV sistem 50A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-1C-63 Automatski osigurač za PV sistem 63A, 220V DC 1.921,76 RSD 2.306,11 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-6 Automatski osigurač za PV sistem 6A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-10 Automatski osigurač za PV sistem 10A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-13 Automatski osigurač za PV sistem 13A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-20 Automatski osigurač za PV sistem 20A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-25 Automatski osigurač za PV sistem 25A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-32 Automatski osigurač za PV sistem 32A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-40 Automatski osigurač za PV sistem 40A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-50 Automatski osigurač za PV sistem 50A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
DC-2C-63 Automatski osigurač za PV sistem 63A, 440V DC 3.843,50 RSD 4.612,20 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)