Naša kompanija je posvećena budućnosti održivog poslovanja, tako da stalno preduzimamo korake da smanjimo svoj ekološki otisak. Zahvaljujući našem solarnom sistemu, ceo naš logistički centar je postao energetski nezavistan. Naš cilj je i da naš vozni park vremenom bude potpuno električni kako ne bismo emitovali ugljen-dioksid!