Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem EVOMS
EVOMS16/3
Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 16A, 3P, 10mm2
Neto 1.791,72 RSD
Bruto 2.150,06 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
400 V
Nazivni pogonski napon
230 - 400 V
EVOMS20/3
Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 20A, 3P, 10mm2
Neto 1.791,72 RSD
Bruto 2.150,06 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
400 V
Nazivni pogonski napon
230 - 400 V
EVOMS25/3
Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 25A, 3P, 10mm2
Neto 1.791,72 RSD
Bruto 2.150,06 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
400 V
Nazivni pogonski napon
230 - 400 V
EVOMS40/3
Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 40A, 3P, 10mm2
Neto 1.791,72 RSD
Bruto 2.150,06 RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
400 V
Nazivni pogonski napon
230 - 400 V
EVOMS80/3
Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 80A, 3P, 25-50mm2
Neto 2.815,56 RSD
Bruto 3.378,67 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
400 V
Nazivni pogonski napon
230 - 400 V
EVOMS100/3
Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 100A, 3P, 25-50mm2
Neto 2.815,56 RSD
Bruto 3.378,67 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
400 V
Nazivni pogonski napon
230 - 400 V
EVOMS125/3
Ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 125A, 3P, 25-50mm2
Neto 2.815,56 RSD
Bruto 3.378,67 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
400 V
Nazivni pogonski napon
230 - 400 V