Rastavni preklopnik

TS-20/3
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 64×64mm
Neto2.228,12  RSD
Bruto2.673,74  RSD
u porudžbini: 30.5.24.
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-20/3T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 64×64mm, IP44
Neto4.575,31  RSD
Bruto5.490,37  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-20/3T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 64×64mm, IP65
Neto5.013,86  RSD
Bruto6.016,63  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-20/4
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 64×64mm
Neto2.356,28  RSD
Bruto2.827,54  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-20/4T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 64×64mm, IP44
Neto5.224,62  RSD
Bruto6.269,54  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-20/4T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 64×64mm, IP65
Neto5.514,84  RSD
Bruto6.617,81  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-32/3
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm
Neto2.642,67  RSD
Bruto3.171,20  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-32/3T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto4.939,64  RSD
Bruto5.927,57  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-32/3T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP65
Neto5.075,53  RSD
Bruto6.090,64  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-32/4
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm
Neto3.115,73  RSD
Bruto3.738,88  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-32/4T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto5.278,56  RSD
Bruto6.334,27  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-32/4T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP65
Neto5.376,97  RSD
Bruto6.452,36  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-40/3
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm
Neto3.093,28  RSD
Bruto3.711,94  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-40/3T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto5.648,05  RSD
Bruto6.777,66  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-40/3T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP65
Neto5.914,67  RSD
Bruto7.097,60  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-40/4
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm
Neto3.713,51  RSD
Bruto4.456,21  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-40/4T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto5.914,02  RSD
Bruto7.096,82  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-40/4T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP65
Neto5.865,78  RSD
Bruto7.038,94  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-63/3
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm
Neto3.914,20  RSD
Bruto4.697,04  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-63/3T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto6.677,46  RSD
Bruto8.012,95  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-63/3T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP65
Neto6.569,67  RSD
Bruto7.883,60  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-63/4
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm
Neto4.555,79  RSD
Bruto5.466,95  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-63/4T
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto6.396,97  RSD
Bruto7.676,36  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-63/4T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP65
Neto6.436,07  RSD
Bruto7.723,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-80/3
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 80A, 3P, 22kW, 64×64mm
Neto4.890,55  RSD
Bruto5.868,66  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-80/3T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 80A, 3P, 22kW, 64×64mm, IP65
Neto8.287,93  RSD
Bruto9.945,52  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-80/4
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 80A, 4P, 22kW, 64×64mm
Neto5.562,15  RSD
Bruto6.674,58  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-10/3
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 100A, 3P, 30kW, 88×88mm
Neto5.771,42  RSD
Bruto6.925,70  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-10/3T65
Rastavni preklopnik u kućištu 400V, 50Hz, 100A, 3P, 30kW, 88×88mm, IP65
Neto8.980,82  RSD
Bruto10.776,98  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V
TS-10/4
Rastavni preklopnik 400V, 50Hz, 100A, 4P, 30kW, 88×88mm
Neto6.546,85  RSD
Bruto7.856,22  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Ne
Sigurnosna sklopka
Ne
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440  V
Nazivni pogonski napon
360  -440  V