Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVK

KVKB-6/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto1.692,42  RSD
Bruto2.030,90  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-6/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto1.692,42  RSD
Bruto2.030,90  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto1.692,42  RSD
Bruto2.030,90  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-10/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto1.802,08  RSD
Bruto2.162,50  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-10/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto1.802,08  RSD
Bruto2.162,50  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto1.802,08  RSD
Bruto2.162,50  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-16/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto1.878,84  RSD
Bruto2.254,61  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-16/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto1.878,84  RSD
Bruto2.254,61  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto1.878,84  RSD
Bruto2.254,61  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-20/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto1.878,84  RSD
Bruto2.254,61  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-20/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto1.878,84  RSD
Bruto2.254,61  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto1.878,84  RSD
Bruto2.254,61  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-25/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto1.955,61  RSD
Bruto2.346,73  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-25/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto1.955,61  RSD
Bruto2.346,73  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto1.955,61  RSD
Bruto2.346,73  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-32/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto2.068,93  RSD
Bruto2.482,72  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-32/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto2.068,93  RSD
Bruto2.482,72  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKB-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto2.068,93  RSD
Bruto2.482,72  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-6/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto1.808,57  RSD
Bruto2.170,28  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-6/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto1.808,57  RSD
Bruto2.170,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto1.808,57  RSD
Bruto2.170,28  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-10/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto1.929,47  RSD
Bruto2.315,36  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-10/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto1.929,47  RSD
Bruto2.315,36  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto1.929,47  RSD
Bruto2.315,36  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-16/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto2.009,66  RSD
Bruto2.411,59  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-16/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto2.009,66  RSD
Bruto2.411,59  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto2.009,66  RSD
Bruto2.411,59  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-20/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto2.009,66  RSD
Bruto2.411,59  RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-20/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto2.009,66  RSD
Bruto2.411,59  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto2.009,66  RSD
Bruto2.411,59  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-25/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto2.091,08  RSD
Bruto2.509,30  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-25/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto2.091,08  RSD
Bruto2.509,30  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto2.091,08  RSD
Bruto2.509,30  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-32/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto2.211,98  RSD
Bruto2.654,38  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-32/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto2.211,98  RSD
Bruto2.654,38  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVK-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto2.211,98  RSD
Bruto2.654,38  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV