Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVK

KVKB-6/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.115,53 RSD
Bruto 2.538,64 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-6/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.115,53 RSD
Bruto 2.538,64 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.115,53 RSD
Bruto 2.538,64 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-10/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.252,60 RSD
Bruto 2.703,12 RSD
u porudžbini: 16.03.2023.
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-10/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.252,60 RSD
Bruto 2.703,12 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.252,60 RSD
Bruto 2.703,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-16/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.348,55 RSD
Bruto 2.818,26 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-16/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.348,55 RSD
Bruto 2.818,26 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.348,55 RSD
Bruto 2.818,26 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-20/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.348,55 RSD
Bruto 2.818,26 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-20/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.348,55 RSD
Bruto 2.818,26 RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.348,55 RSD
Bruto 2.818,26 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-25/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.444,52 RSD
Bruto 2.933,42 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-25/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.444,52 RSD
Bruto 2.933,42 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.444,52 RSD
Bruto 2.933,42 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-32/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.586,16 RSD
Bruto 3.103,39 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-32/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.586,16 RSD
Bruto 3.103,39 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKB-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., B karakt. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.586,16 RSD
Bruto 3.103,39 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-6/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.260,71 RSD
Bruto 2.712,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-6/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.260,71 RSD
Bruto 2.712,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.260,71 RSD
Bruto 2.712,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-10/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.411,84 RSD
Bruto 2.894,21 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-10/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.411,84 RSD
Bruto 2.894,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.411,84 RSD
Bruto 2.894,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-16/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.512,08 RSD
Bruto 3.014,50 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-16/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.512,08 RSD
Bruto 3.014,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.512,08 RSD
Bruto 3.014,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-20/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.512,08 RSD
Bruto 3.014,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-20/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.512,08 RSD
Bruto 3.014,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.512,08 RSD
Bruto 3.014,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-25/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.613,85 RSD
Bruto 3.136,62 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-25/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.613,85 RSD
Bruto 3.136,62 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.613,85 RSD
Bruto 3.136,62 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-32/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.764,98 RSD
Bruto 3.317,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-32/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.764,98 RSD
Bruto 3.317,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVK-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 2 mod., C karakt. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 2.764,98 RSD
Bruto 3.317,98 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV