Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem

NAZIVNA STRUJA (A)

NAZIVNA SNAGA (kW)

BROJ POLOVA

STEPEN ZAŠTITE

TSS-20/3 Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm 1.533,10 RSD 1.839,72 RSD
7 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP42
TSS-20/3T Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP44 3.819,26 RSD 4.583,11 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP44
TSS-20/3TS Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP44 3.808,53 RSD 4.570,24 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP44
TSS-20/3T65S Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP65 3.944,55 RSD 4.733,46 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP65
TSS-20/4 Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm 2.124,34 RSD 2.549,21 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP42
TSS-20/4T Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP44 4.123,38 RSD 4.948,06 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP44
TSS-20/4TS Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP44 4.080,55 RSD 4.896,66 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP44
TSS-20/4T65S Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP65 4.236,98 RSD 5.084,38 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Nazivna snaga
5.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP65
TSS-32/3 Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm 1.911,91 RSD 2.294,29 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP42
TSS-32/3T Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP44 4.123,38 RSD 4.948,06 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP44
TSS-32/3TS Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP44 4.080,55 RSD 4.896,66 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP44
TSS-32/3T65S Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP65 4.236,98 RSD 5.084,38 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP65
TSS-32/4 Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm 2.486,57 RSD 2.983,88 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP42
TSS-32/4T Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP44 4.406,29 RSD 5.287,55 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP44
TSS-32/4TS Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP44 4.284,59 RSD 5.141,51 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP44
TSS-32/4T65S Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP65 4.488,62 RSD 5.386,34 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Nazivna snaga
7.50 kW
Broj polova
4P
Stepen zaštite
IP65
TSS-40/3 Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm 2.237,92 RSD 2.685,50 RSD
5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Nazivna snaga
11 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP42
TSS-40/3T Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP44 4.626,60 RSD 5.551,92 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Nazivna snaga
11 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP44
TSS-40/3TS Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP44 4.498,82 RSD 5.398,58 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Nazivna snaga
11 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP44
TSS-40/3T65S Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP65 4.713,05 RSD 5.655,66 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Nazivna snaga
11 kW
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP65