Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem
TSS-20/3
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm
Neto 2.080,41 RSD
Bruto 2.496,49 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-20/3T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 4.399,34 RSD
Bruto 5.279,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-20/3TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 4.386,81 RSD
Bruto 5.264,17 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-20/3T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP65
Neto 4.543,49 RSD
Bruto 5.452,19 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-20/4
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm
Neto 2.569,26 RSD
Bruto 3.083,11 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-20/4T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 4.749,66 RSD
Bruto 5.699,59 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-20/4TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 4.700,14 RSD
Bruto 5.640,17 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-20/4T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP65
Neto 4.880,32 RSD
Bruto 5.856,38 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/3
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm
Neto 2.563,43 RSD
Bruto 3.076,12 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/3T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 4.749,66 RSD
Bruto 5.699,59 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/3TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 4.700,14 RSD
Bruto 5.640,17 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/3T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 4.880,32 RSD
Bruto 5.856,38 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/4
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm
Neto 3.000,54 RSD
Bruto 3.600,65 RSD
2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/4T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 5.075,54 RSD
Bruto 6.090,65 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/4TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 4.935,15 RSD
Bruto 5.922,18 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-32/4T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 5.170,16 RSD
Bruto 6.204,19 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/3
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm
Neto 2.864,15 RSD
Bruto 3.436,98 RSD
14 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/3T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 5.329,31 RSD
Bruto 6.395,17 RSD
u porudžbini: 24.02.2023.
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/3TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 5.181,91 RSD
Bruto 6.218,29 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/3T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP65
Neto 5.428,67 RSD
Bruto 6.514,40 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/4
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm
Neto 3.530,88 RSD
Bruto 4.237,06 RSD
2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/4T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 5.970,88 RSD
Bruto 7.165,06 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/4TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 5.909,26 RSD
Bruto 7.091,11 RSD
u porudžbini: 24.02.2023.
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-40/4T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP65
Neto 6.045,57 RSD
Bruto 7.254,68 RSD
u porudžbini: 24.02.2023.
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/3
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm
Neto 4.129,76 RSD
Bruto 4.955,71 RSD
7 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/3T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 6.839,37 RSD
Bruto 8.207,24 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/3TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 5.909,26 RSD
Bruto 7.091,11 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/3T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 6.045,57 RSD
Bruto 7.254,68 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/4
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm
Neto 4.181,84 RSD
Bruto 5.018,21 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/4T
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 6.889,04 RSD
Bruto 8.266,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/4TS
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 6.667,94 RSD
Bruto 8.001,53 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-63/4T65S
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu, žuta 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 6.887,27 RSD
Bruto 8.264,72 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-80/3
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 80A, 3P, 22kW, 64×64mm
Neto 4.561,46 RSD
Bruto 5.473,75 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-80/3T65
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 80A, 3P, 22kW, 64×64mm, IP65
Neto 7.737,46 RSD
Bruto 9.284,95 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-80/4
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 80A, 4P, 22kW, 64×64mm
Neto 5.291,35 RSD
Bruto 6.349,62 RSD
Pod obradom
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-10/3
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 100A, 3P, 30kW, 88×88mm
Neto 5.191,22 RSD
Bruto 6.229,46 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-10/3T65
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravlj. u kućištu 400V, 50Hz, 100A, 3P, 30kW, 88×88mm, IP65
Neto 8.225,26 RSD
Bruto 9.870,31 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V
TSS-10/4
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem 400V, 50Hz, 100A, 4P, 30kW, 88×88mm
Neto 6.053,49 RSD
Bruto 7.264,19 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Glavna sklopka
Da
Izvedba sigurnosne i sklopke održavanja
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maksimalni nazivni pogonski napon Ue pri AC
440 V
Nazivni pogonski napon
360 - 440 V