Automatski osigurač tipa MB - 4,5 kA

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

MB-1B-6
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 6A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-10
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 10A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-13
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 13A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-16
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 16A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-20
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 20A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-25
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 25A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-32
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 32A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-40
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 40A, 4,5 kA
Neto 243,34 RSD
Bruto 292,01 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-50
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 50A, 4,5 kA
Neto 243,34 RSD
Bruto 292,01 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1B-63
Automatski osigurač, 1P, B karakteristika 63A, 4,5 kA
Neto 243,34 RSD
Bruto 292,01 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-6
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 6A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-10
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 10A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-13
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 13A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-16
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 16A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-20
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 20A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-25
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 25A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-32
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 32A, 4,5 kA
Neto 205,49 RSD
Bruto 246,59 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-40
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 40A, 4,5 kA
Neto 243,34 RSD
Bruto 292,01 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-50
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 50A, 4,5 kA
Neto 243,34 RSD
Bruto 292,01 RSD
19 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA
MB-1C-63
Automatski osigurač, 1P, C karakteristika 63A, 4,5 kA
Neto 243,34 RSD
Bruto 292,01 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Maksimalna struja odvođenja
4.50 kA