Mehanicka laboratorija

„Tracon Budapest“ D.o.o. nudi samo onu robu i proizvode, koji podležu zahtevima Evropske Unije. Radi kontinualne kontrole naših dobavljača, sagradili smo na jedinstven način sopstvenu električnu i mehaničku laboratoriju. Ponosno Vam predstavljamo našu laboratoriju, koja poseduje sredstva, i opremu koju ne možete naći, ne samo u trgovačkim preduzećima, nego čak ni u najvećim ispitnim laboratorijama u državi. Stoga hrabro tvrdimo, da su naši CE certifi kati realni, zasnivaju se na podacima, koje i sami kontinualno kontrolišemo!
Sa zateznom mašinom ispitujemo ne samo plastične elemente i rezervne delove, na pr. vezice, nego i odgovarajuću vezu papučica i provodnika.


Pomoću uređaja sa užarenim vlaknom ili Igličastim plamenom ispitujemo zapaljivost naših plastičnih proizvoda.

U Klimatskoj komori možemo i ispitati funkcionalnost LED izvora svetlosti u temperaturnom opsegu -30°C - +150°C.


Sa našim uređajem za ispitivanje izdržljivosti meteoroloških okolnosti postoji mogućnost za ispitivanje ponašanja i starenja prvenstveno plastičnih proizvoda  namenjenih za vanjsku upotrebu.


Ispitivanje na zagrevanje možemo vršiti do 400 A jačine struje, odnosno kontrolisati karakteristiku vreme-struja automatskih osigurača, motornih zaštitnih sklopki instrumentima velike tačnosti.


Infra kamerom pravimo snimke o termičkim izvorima.

Svaku strujnu sklopku kontrolišemo zbog njihove važnosti u zaštiti života.