KETO Rastavno – uklopni osigurač na montažnu ploču