Strujna zaštitna sklopka tipa EVOG

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

EVOG2P2503
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
EVOG2P4003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
u porudžbini: 06.01.2022.
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
40 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG2P6303
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
EVOG2P8003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 30mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
EVOG2P251
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG2P401
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
EVOG2P631
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG2P801
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 100mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
80 A
EVOG2P253
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG2P403
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG2P633
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
63 A
EVOG2P803
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 300mA, 6kA, A
Neto 3.354,34 RSD
Bruto 4.025,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
80 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG4P2503
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
u porudžbini: 02.12.2021.
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG4P4003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG4P6303
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Nazivna struja
63 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
A / AC
EVOG4P8003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 30mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
u porudžbini: 02.12.2021.
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A
EVOG4P251
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
EVOG4P401
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
19 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG4P631
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
EVOG4P801
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 100mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A
EVOG4P253
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
A / AC
EVOG4P403
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG4P633
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Nazivna struja
63 A
EVOG4P803
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 300mA, 6kA, A
Neto 4.436,39 RSD
Bruto 5.323,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA