Strujna zaštitna sklopka tipa EVOG

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

EVOG2P2503 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
EVOG2P4003 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
40 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG2P6303 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
EVOG2P8003 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 30mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
EVOG2P251 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG2P401 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
EVOG2P631 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG2P801 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 100mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
80 A
EVOG2P253 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG2P403 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG2P633 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
63 A
EVOG2P803 Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 300mA, 6kA, A 3.326,39 RSD 3.991,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
80 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
EVOG4P2503 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
A / AC
Broj polova
4P
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG4P4003 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
23 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG4P6303 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Nazivna struja
63 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
A / AC
EVOG4P8003 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 30mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A
EVOG4P251 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Nazivna struja
25 A
EVOG4P401 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
u porudžbini: 15.10.2019.
Nazivna struja
40 A
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOG4P631 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
EVOG4P801 Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 100mA, 6kA, A 4.399,42 RSD 5.279,30 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4P
Karakteristika
A / AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A