Metalna zaptivna uvodnica tipa MGF
MGF-12
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 3-6.5mm
Neto 142,23 RSD
Bruto 170,68 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
6,5 mm
Primemljiv kablovski prečnik
3 - 6,5 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-16
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 4-8mm
Neto 183,88 RSD
Bruto 220,66 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
8 mm
Primemljiv kablovski prečnik
4 - 8 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-18
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 5-10mm
Neto 184,53 RSD
Bruto 221,44 RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
8 mm
Primemljiv kablovski prečnik
5 - 10 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-20
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 6-12mm
Neto 253,73 RSD
Bruto 304,48 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
8 mm
Primemljiv kablovski prečnik
6 - 12 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-25
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 8-14mm
Neto 429,85 RSD
Bruto 515,82 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
9 mm
Primemljiv kablovski prečnik
8 - 14 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-32
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 15-22mm
Neto 669,96 RSD
Bruto 803,95 RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
10 mm
Primemljiv kablovski prečnik
15 - 22 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-40
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 18-25mm
Neto 1.332,09 RSD
Bruto 1.598,51 RSD
75 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
11 mm
Primemljiv kablovski prečnik
18 - 25 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-50
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 32-38mm
Neto 2.258,28 RSD
Bruto 2.709,94 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
13 mm
Primemljiv kablovski prečnik
32 - 38 mm
Materijal
Metal/plastika
MGF-63
Metrična zaptivna uvodnica, metalna IP66, 37-44mm
Neto 3.863,51 RSD
Bruto 4.636,21 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip navoja
Metričan
Navojna dužina
14 mm
Primemljiv kablovski prečnik
37 - 44 mm
Materijal
Metal/plastika