Zaštitna strujna sklopka tipa EVOAV
EVOAV2P2503
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 10kA, AC
Neto3.715,02  RSD
Bruto4.458,02  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV2P4003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 10kA, AC
Neto3.715,02  RSD
Bruto4.458,02  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV2P6303
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 10kA, AC
Neto3.715,02  RSD
Bruto4.458,02  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV2P8003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 30mA, 10kA, AC
Neto4.426,77  RSD
Bruto5.312,12  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV2P10003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 100A, 30mA, 10kA, AC
Neto5.857,47  RSD
Bruto7.028,96  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV4P2503
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 10kA, AC
Neto5.143,32  RSD
Bruto6.171,98  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV4P4003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 10kA, AC
Neto5.143,32  RSD
Bruto6.171,98  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV4P6303
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 10kA, AC
Neto5.143,32  RSD
Bruto6.171,98  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV4P8003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 30mA, 10kA, AC
Neto5.857,47  RSD
Bruto7.028,96  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOAV4P10003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 100A, 30mA, 10kA, AC
Neto7.283,37  RSD
Bruto8.740,04  RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja greške
0,03  A
Nazivni izolacioni napon Ui
500  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV