Voltmetar za jednosmerni napon
DCVM96-30
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 96×96mm, 30V DC
Neto2.171,85  RSD
Bruto2.606,22  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -30  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
5,33 
DCVM96-120
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 96×96mm, 120V DC
Neto2.171,85  RSD
Bruto2.606,22  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -120  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
5,33 
DCVM96-250
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 96×96mm, 250V DC
Neto2.171,85  RSD
Bruto2.606,22  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -250  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
5,33 
DCVM96-400
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 96×96mm, 450V DC
Neto2.171,85  RSD
Bruto2.606,22  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -400  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
5,33 
DCVM96-600
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 96×96mm, 600V DC
Neto2.171,85  RSD
Bruto2.606,22  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -600  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
5,33 
DCVM72-30
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 72×72mm, 30V DC
Neto2.405,94  RSD
Bruto2.887,13  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -30  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
DCVM72-120
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 72×72mm, 120V DC
Neto2.405,94  RSD
Bruto2.887,13  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -120  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
DCVM72-250
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 72×72mm, 250V DC
Neto2.405,94  RSD
Bruto2.887,13  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -250  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
DCVM72-400
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 72×72mm, 450V DC
Neto2.405,94  RSD
Bruto2.887,13  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -400  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
DCVM72-600
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 72×72mm, 600V DC
Neto2.405,94  RSD
Bruto2.887,13  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -600  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
DCVM48-30
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 48×48mm, 30V DC
Neto2.333,12  RSD
Bruto2.799,74  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -30  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
2,66 
DCVM48-120
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 48×48mm, 120V DC
Neto2.333,12  RSD
Bruto2.799,74  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -120  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
2,66 
DCVM48-250
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 48×486mm, 250V DC
Neto2.333,12  RSD
Bruto2.799,74  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -250  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
2,66 
DCVM48-400
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 48×48mm, 450V DC
Neto2.333,12  RSD
Bruto2.799,74  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -400  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
2,66 
DCVM48-600
Analogni voltmetar za jednosmerni napon 48×48mm, 600V DC
Neto2.333,12  RSD
Bruto2.799,74  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
0  -600  V
Klasa tačnosti
1,5 
Vrsta napona
DC
Izvedba
Čeona montaža
Širina u modularnoj jedinici
2,66