Multimetar
PANMICROMETER
Digitalni multimetar DCV, ACV, DCA, OHM, dioda
Neto 5.177,68 RSD
Bruto 6.213,22 RSD
Nema u magacinu
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Ne
Izbor merne oblasti
Ručni
Maksimalna oblast merenja AC napona
300 V
PANMINIMETER
Digitalni multimetar DCV, ACV, DCA, OHM, dioda, NCV
Neto 7.100,93 RSD
Bruto 8.521,12 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Ne
Izbor merne oblasti
Ručni
Maksimalna oblast merenja AC napona
600 V
PANPROFIMETER
Digitalni multimetar ACV, DCV, ACA, DCA, TRMS, Ohm, Hz, C, NCV
Neto 11.861,88 RSD
Bruto 14.234,26 RSD
Nema u magacinu
Displej, indikator
Grafična
Prikaz uz više nivoa
Ne
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
600 V
PAN118
Digitalni multimetar DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, dioda, NCV
Neto 10.548,70 RSD
Bruto 12.658,44 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Ne
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
600 V
PANMULTISTIFT
Digitalni multimetar, ručni DCV, ACV, OHM, dioda, NCV
Neto 14.066,85 RSD
Bruto 16.880,22 RSD
Nema u magacinu
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Ne
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
600 V
PAN185
Digitalni multimetar C, Term, Humidity, dB, Hz,Lux,
Neto 31.392,89 RSD
Bruto 37.671,47 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Da
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
750 V
PAN186
Digitalni multimetar True RMS DCV, ACV,DCA,ACA,OHM, C, °C, dioda
Neto 19.999,07 RSD
Bruto 23.998,88 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Da
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
750 V
PAN188
Digitalni multimetar True RMS DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, C, °C, dioda
Neto 33.763,30 RSD
Bruto 40.515,96 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Da
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
750 V
PAN189USB
Digitalni multimetar USB TrueRMS DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, C, °C, dioda, IP67
Neto 63.926,32 RSD
Bruto 76.711,58 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Da
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
1.000 V
PANOSCIMETER
Digitalni multimetar sa True RMS osciloskopom DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, C, °C, dioda, IP67
Neto 221.664,92 RSD
Bruto 265.997,90 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Grafična
Prikaz uz više nivoa
Da
Izbor merne oblasti
Ručno/automatski
Maksimalna oblast merenja AC napona
1.000 V
PANLAN1
Digitalni multimetar sa LAN testerom LAN
Neto 23.327,44 RSD
Bruto 27.992,93 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Ne
Izbor merne oblasti
Ručni
Maksimalna oblast merenja AC napona
600 V
PANKABELFINDER
Digitalni mutimetar i istragač kablova ×16
Neto 22.720,35 RSD
Bruto 27.264,42 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Pogodan za rad preko žive linije
Ne
Za pretragu metala
Da
Tonski signal
Da
PANMULTICAR
Tester za vozila ACV/DCV, ACA/DCA, R, C, Hz, °C, Infra
Neto 39.524,13 RSD
Bruto 47.428,96 RSD
Isporuke u roku od 4 radna dana
Displej, indikator
Digitalan
Prikaz uz više nivoa
Ne
Izbor merne oblasti
Automat(-izovan)
Maksimalna oblast merenja AC napona
250 V