Strujna zaštitna sklopka

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

MAKSIMALNA STRUJA ODVOĐENJA (kA)