Analogni frekvencmetar i cos metar uz mogućnost nizanja

VREDNOST ZA MERENJE

F45S-230/50 Analogni frekvencmetar,sa natak.na montažnu šinu 230V, 50Hz 8.200,58 RSD 9.840,70 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
Hz
Vrsta prikaza
analogni
Osobina struje/ napona
AC
CF45S-0,5/1 Analogni faktor snage metar,sa natak.na montažnu šinu 230V/5A 17.048,43 RSD 20.458,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
Cos-fi
Vrsta prikaza
analogni
Osobina struje/ napona
AC
CF45S-0,5/3 Analogni faktor snage metar,sa natak.na montažnu šinu 400V/5A 15.753,91 RSD 18.904,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
Cos-fi
Vrsta prikaza
analogni
Osobina struje/ napona
AC