Analogni frekvencmetar i cos metar uz mogućnost nizanja
F45S-230/50
Analogni frekvencmetar,sa natak.na montažnu šinu 230V, 50Hz
Neto9.399,54  RSD
Bruto11.279,45  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Merna oblast
45  -55  Hz
Klasa tačnosti
Vrsta napona
AC
Izvedba
DIN šina
Širina u modularnoj jedinici
CF45S-0,5/1
Analogni faktor snage metar,sa natak.na montažnu šinu 230V/5A
Neto19.540,97  RSD
Bruto23.449,16  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5  kvar
Merna oblast
-0,5  -1  kvar
Klasa tačnosti
2,5 
Vrsta napona
AC
Broj mrežnih provodnika
CF45S-0,5/3
Analogni faktor snage metar,sa natak.na montažnu šinu 400V/5A
Neto18.057,18  RSD
Bruto21.668,62  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5  kvar
Merna oblast
-0,5  -1  kvar
Klasa tačnosti
2,5 
Vrsta napona
AC
Broj mrežnih provodnika