Servisni komplet sa cipzarom
ZSJR50/05
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×6-4×25mm2 L=500 mm, D=50/15mm
Neto 1.559,47 RSD
Bruto 1.871,36 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
50 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
15 mm
ZSJR50/1
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×6-4×25mm2 L=1000 mm, D=50/15mm
Neto 3.657,80 RSD
Bruto 4.389,36 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
50 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
15 mm
ZSJR50/15
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×6-4×25mm2 L=1500 mm, D=50/15mm
Neto 5.449,07 RSD
Bruto 6.538,88 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
50 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
15 mm
ZSJR75/05
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×35-4×120mm2 L=500 mm, D=75/22mm
Neto 1.947,21 RSD
Bruto 2.336,65 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
75 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
22 mm
ZSJR75/1
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×35-4×120mm2 L=1000 mm, D=75/22mm
Neto 3.894,44 RSD
Bruto 4.673,33 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
75 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
22 mm
ZSJR75/22
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×35-4×120mm2 L=1500 mm, D=75/22mm
Neto 5.791,52 RSD
Bruto 6.949,82 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
75 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
22 mm
ZSJR146/05
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×150-4×240mm2 L=500 mm, D=146/38mm
Neto 2.926,24 RSD
Bruto 3.511,49 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
146 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
38 mm
ZSJR146/1
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×150-4×240mm2 L=1000 mm, D=146/38mm
Neto 6.909,18 RSD
Bruto 8.291,02 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
146 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
38 mm
ZSJR146/38
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×150-4×240mm2 L=1500 mm, D=146/38mm
Neto 10.160,56 RSD
Bruto 12.192,67 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
146 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
38 mm
ZSJR180/05
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×185-4×300mm2 L=500 mm, D=180/50mm
Neto 3.590,74 RSD
Bruto 4.308,89 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
180 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50 mm
ZSJR180/1
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×185-4×300mm2 L=1000 mm, D=180/50mm
Neto 8.473,91 RSD
Bruto 10.168,69 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
180 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50 mm
ZSJR180/15
Servisni komplet sa cipzarom i lepkom 4×185-4×300mm2 L=1500 mm, D=180/50mm
Neto 12.467,01 RSD
Bruto 14.960,41 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Izvedba
Tankozidni
Proporcija zgrčavanja
0,1256944444
Osnovni unutrašnji prečnik
180 mm
Unutrašnji prečnik nakon zgrčavanja
50 mm