Digitalni ampermetar sa podešljivim strujnim prenosnim odnosom (relejnim izlazom)
ACAMD-72
Digitalni ampermetar za naizmenični napon,merenje sa transf. 72×72mm, 5A AC
Neto 6.486,34 RSD
Bruto 7.783,61 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500 A
Merna oblast
0 - 9.500 A
Transformatorski priključak
Da
Klasa tačnosti
1
Vrsta napona
AC
ACAMD-96
Digitalni ampermetar za naizmenični napon,merenje sa transf. 96×96mm, 5A AC
Neto 6.486,34 RSD
Bruto 7.783,61 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500 A
Merna oblast
0 - 9.500 A
Transformatorski priključak
Da
Klasa tačnosti
1
Vrsta napona
AC
ACAMD-P-72
Digitalni ampermetar,merenje sa transf., relejnim izlazom 72×72mm, 5A AC
Neto 8.111,37 RSD
Bruto 9.733,64 RSD
Nema u magacinu
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500 A
Merna oblast
0 - 9.500 A
Transformatorski priključak
Da
Klasa tačnosti
1
Vrsta napona
AC
ACAMD-P-96
Digitalni ampermetar,merenje sa transf., relejnim izlazom 96×96mm, 5A AC
Neto 8.111,37 RSD
Bruto 9.733,64 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500 A
Merna oblast
0 - 9.500 A
Transformatorski priključak
Da
Klasa tačnosti
1
Vrsta napona
AC