Digitalni ampermetar sa podešljivim strujnim prenosnim odnosom (relejnim izlazom)
ACAMD-72 Digitalni ampermetar za naizmenični napon,merenje sa transf. 72×72mm, 5A AC 5.107,31 RSD 6.128,77 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
A
Vrsta prikaza
digitalnim
Osobina struje/ napona
AC
ACAMD-96 Digitalni ampermetar za naizmenični napon,merenje sa transf. 96×96mm, 5A AC 5.107,31 RSD 6.128,77 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
A
Vrsta prikaza
digitalnim
Osobina struje/ napona
AC
ACAMD-P-72 Digitalni ampermetar,merenje sa transf., relejnim izlazom 72×72mm, 5A AC 7.185,20 RSD 8.622,24 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
A
Vrsta prikaza
digitalnim
Osobina struje/ napona
AC
ACAMD-P-96 Digitalni ampermetar,merenje sa transf., relejnim izlazom 96×96mm, 5A AC 7.185,20 RSD 8.622,24 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
A
Vrsta prikaza
digitalnim
Osobina struje/ napona
AC