Digitalni ampermetar sa podešljivim strujnim prenosnim odnosom (relejnim izlazom)
ACAMD-72
Digitalni ampermetar za naizmenični napon,merenje sa transf. 72×72mm, 5A AC
Neto6.810,66  RSD
Bruto8.172,79  RSD
u porudžbini: 15.7.24.
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500  A
Merna oblast
0  -9.500  A
Klasa tačnosti
Vrsta napona
AC
Izvedba
Čeona montaža
ACAMD-96
Digitalni ampermetar za naizmenični napon,merenje sa transf. 96×96mm, 5A AC
Neto7.005,25  RSD
Bruto8.406,30  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500  A
Merna oblast
0  -9.500  A
Klasa tačnosti
Vrsta napona
AC
Izvedba
Čeona montaža
ACAMD-P-72
Digitalni ampermetar,merenje sa transf., relejnim izlazom 72×72mm, 5A AC
Neto8.111,37  RSD
Bruto9.733,64  RSD
u porudžbini: 15.7.24.
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500  A
Merna oblast
0  -9.500  A
Klasa tačnosti
Vrsta napona
AC
Izvedba
Čeona montaža
ACAMD-P-96
Digitalni ampermetar,merenje sa transf., relejnim izlazom 96×96mm, 5A AC
Neto8.111,37  RSD
Bruto9.733,64  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
9.500  A
Merna oblast
0  -9.500  A
Klasa tačnosti
Vrsta napona
AC
Izvedba
Čeona montaža