Kompaktni prekidač (KM tip)

NAZIVNA STRUJA (A)


KM1-032/1C Kompaktni prekidač, 220V DC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 32A, 50kA, 1×CO 9.219,69 RSD 11.063,63 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-032/2 Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za podnapon 3×230/400V, 50Hz, 32A, 50kA, 1×CO 10.536,79 RSD 12.644,15 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-040/1A Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 40A, 50kA, 1×CO 10.207,51 RSD 12.249,01 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-040/1B Kompaktni prekidač, 400V AC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 40A, 50kA, 1×CO 10.207,51 RSD 12.249,01 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-040/1C Kompaktni prekidač, 220V DC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 40A, 50kA, 1×CO 10.207,51 RSD 12.249,01 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-040/2 Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za podnapon 3×230/400V, 50Hz, 40A, 50kA, 1×CO 11.606,93 RSD 13.928,32 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-050/1B Kompaktni prekidač, 400V AC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 50A, 50kA, 1×CO 11.113,02 RSD 13.335,62 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-050/1C Kompaktni prekidač, 220V DC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 50A, 50kA, 1×CO 11.113,02 RSD 13.335,62 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-050/2 Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za podnapon 3×230/400V, 50Hz, 50A, 50kA, 1×CO 12.677,07 RSD 15.212,48 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
50 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM1-063/2 Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za podnapon 3×230/400V, 50Hz, 63A, 50kA, 1×CO 13.747,22 RSD 16.496,66 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-063/1A Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 63A, 50kA, 1×CO 12.018,52 RSD 14.422,22 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-063/1B Kompaktni prekidač, 400V AC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 63A, 50kA, 1×CO 12.018,52 RSD 14.422,22 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-063/1C Kompaktni prekidač, 220V DC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 63A, 50kA, 1×CO 12.018,52 RSD 14.422,22 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-063/2 Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za podnapon 3×230/400V, 50Hz, 63A, 50kA, 1×CO 13.747,22 RSD 16.496,66 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
63 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-080/1B Kompaktni prekidač, 400V AC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 80A, 50kA, 1×CO 12.924,03 RSD 15.508,84 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-080/1C Kompaktni prekidač, 220V DC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 80A, 50kA, 1×CO 12.924,03 RSD 15.508,84 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-080/2 Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za podnapon 3×230/400V, 50Hz, 80A, 50kA, 1×CO 14.735,04 RSD 17.682,05 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-100/1C Kompaktni prekidač, 220V DC, sa okidačem za radnu struju 3×230/400V, 50Hz, 100A, 50kA, 1×CO 13.829,54 RSD 16.595,45 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
100 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20
KM2-100/2 Kompaktni prekidač, 230V AC, sa okidačem za podnapon 3×230/400V, 50Hz, 100A, 50kA, 1×CO 15.805,18 RSD 18.966,22 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
100 A
Broj polova
3P
Stepen zaštite
IP20