Strujna zaštitna sklopka tipa TFG
TFG2-16030
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 16A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 3.692,51 RSD
Bruto 4.431,01 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-16100
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 16A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 3.552,34 RSD
Bruto 4.262,81 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-16300
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 16A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 3.552,34 RSD
Bruto 4.262,81 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-25030
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 25A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 3.692,51 RSD
Bruto 4.431,01 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-25100
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 25A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 3.552,34 RSD
Bruto 4.262,81 RSD
Nema u magacinu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-25300
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 25A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 3.552,34 RSD
Bruto 4.262,81 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-40030
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 40A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 3.692,51 RSD
Bruto 4.431,01 RSD
26 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-40100
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 40A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 3.552,34 RSD
Bruto 4.262,81 RSD
u porudžbini: 15.11.2022.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-40300
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 40A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 3.552,34 RSD
Bruto 4.262,81 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-63030
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 63A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 3.981,60 RSD
Bruto 4.777,92 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-63100
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 63A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 3.841,44 RSD
Bruto 4.609,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG2-63300
Strujna zaštitna sklopka, 2 polna 63A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 3.841,44 RSD
Bruto 4.609,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-16030
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 16A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 4.547,48 RSD
Bruto 5.456,98 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-16100
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 16A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 4.374,56 RSD
Bruto 5.249,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-16300
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 16A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 4.374,56 RSD
Bruto 5.249,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
16 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-25030
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 25A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 4.547,48 RSD
Bruto 5.456,98 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-25100
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 25A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 4.374,56 RSD
Bruto 5.249,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-25300
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 25A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 4.374,56 RSD
Bruto 5.249,47 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-40030
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 40A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 4.547,48 RSD
Bruto 5.456,98 RSD
Pod obradom
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-40100
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 40A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 4.374,56 RSD
Bruto 5.249,47 RSD
u porudžbini: 30.08.2022.
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
TFG4-40300
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 40A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 4.374,56 RSD
Bruto 5.249,47 RSD
Pod obradom
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
TFG4-63030
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 63A, 30mA, 6kA, A / AC
Neto 5.227,50 RSD
Bruto 6.273,00 RSD
Pod obradom
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-63100
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 63A, 100mA, 6kA, A / AC
Neto 5.040,56 RSD
Bruto 6.048,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
TFG4-63300
Strujna zaštitna sklopka, 4 polna 63A, 300mA, 6kA, A / AC
Neto 5.040,56 RSD
Bruto 6.048,67 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV