Rastavni osigurač

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA