Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom

TGV2-01
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,1-0,16A, 0,04kW
Neto2.714,83  RSD
Bruto3.257,80  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,1  -0,16  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
1,5  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
0,03  kW
TGV2-02
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,16-0,25A, 0,06kW
Neto3.122,05  RSD
Bruto3.746,46  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,16  -0,25  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
2,4  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
0,06  kW
TGV2-03
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,25-0,4A, 0,09kW
Neto2.823,42  RSD
Bruto3.388,10  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,25  -0,4  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
5  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
0,09  kW
TGV2-04
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,4-0,63A, 0,18kW
Neto3.046,04  RSD
Bruto3.655,25  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,4  -0,63  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
8  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
0,18  kW
TGV2-05
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,63-1A, 0,37kW
Neto3.046,04  RSD
Bruto3.655,25  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,63  -1  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
13  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
0,37  kW
TGV2-06
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 1-1,6A, 0,55kW
Neto3.046,04  RSD
Bruto3.655,25  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
1  -1,6  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
22,5  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
0,55  kW
TGV2-07
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 1,6-2,5A, 0,75kW
Neto2.879,89  RSD
Bruto3.455,87  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
1,6  -2,5  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
33,5  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
0,75  kW
TGV2-08
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 2,5-4A, 1,5kW
Neto2.879,89  RSD
Bruto3.455,87  RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
2,5  -4  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
51  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
1,5  kW
TGV2-10
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 4-6,3A, 2,2kW
Neto2.879,89  RSD
Bruto3.455,87  RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
4  -6,3  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
78  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
2,2  kW
TGV2-14
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 6,3-10A, 4kW
Neto2.879,89  RSD
Bruto3.455,87  RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
6  -10  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
138  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
4  kW
TGV2-16
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 9-14A, 5,5kW
Neto2.879,89  RSD
Bruto3.455,87  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
9  -14  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
170  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
5,5  kW
TGV2-20
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 13-18A, 7,5kW
Neto2.879,89  RSD
Bruto3.455,87  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
13  -18  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
223  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
7,5  kW
TGV2-21
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 17-23A, 11kW
Neto2.957,87  RSD
Bruto3.549,44  RSD
38 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
17  -23  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
327  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
11  kW
TGV2-22
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 20-25A, 11kW
Neto2.986,31  RSD
Bruto3.583,57  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
20  -25  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
327  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
11  kW
TGV2-32
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 24-32A, 15kW
Neto2.932,01  RSD
Bruto3.518,41  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
24  -32  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
416  A
Nazivna pogonska snaga AC-3, 400 V
15  kW
TGV3-01
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,1-0,16A, 0,04kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,1  -0,16  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
1,5  A
TGV3-02
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,16-0,25A, 0,06kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,16  -0,25  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
2,4  A
TGV3-03
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,25-0,4A, 0,09kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,25  -0,4  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
5  A
TGV3-04
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,4-0,63A, 0,18kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,4  -0,63  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
8  A
TGV3-05
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 0,63-1A, 0,37kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
0,63  -1  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
13  A
TGV3-06
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 1-1,6A, 0,55kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
1  -1,6  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
22,5  A
TGV3-07
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 1,6-2,5A, 0,75kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
1,6  -2,5  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
33,5  A
TGV3-08
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 2,5-4A, 1,5kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
2,5  -4  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
51  A
TGV3-10
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 4-6,3A, 2,2kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
4  -6,3  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
78  A
TGV3-14
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 6,3-10A, 4kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
6  -10  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
138  A
TGV3-16
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 9-14A, 5,5kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
9  -14  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
170  A
TGV3-20
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 13-18A, 7,5kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
13  -18  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
223  A
TGV3-21
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 17-23A, 11kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
17  -23  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
327  A
TGV3-22
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 20-25A, 11kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
20  -25  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
327  A
TGV3-32
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom 24-32A, 15kW
Neto2.406,51  RSD
Bruto2.887,81  RSD
Nema u magacinu
Oblast podešavanja zaštite od preopterećenja
24  -32  A
Tehnika okidanja
Termomagnetni
Nazivni pogonski napon
380  -420  V
Nazivna trajna struja Iu
416  A