Vremenski relej NARI
NARIDON
Jednofunkc. vremenski relej (sa zakašnjenjem zapinjanja) AC/DC 12-240V, 0,1s-10d, 16A/AC1, 250VAC/24VDC
Neto 2.070,45 RSD
Bruto 2.484,54 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24-230 V
Kontakti
1×CO
Nazivna struja
5 A
NARIDOFF
Jednofunkc. vremenski relej (sa zakašnjenjem otpuštanja) AC/DC 12-240V, 0,1s-10d, 16A/AC1, 250VAC/24VDC
Neto 2.070,45 RSD
Bruto 2.484,54 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24-230 V
Nazivna struja
5 A
Kontakti
1×CO
NARIMF
Multifunkc. vremenski relej (10 funkcija) AC/DC 12-240V, 0,1s-10d, 16A/AC1, 250VAC/24VDC
Neto 2.557,66 RSD
Bruto 3.069,19 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24-230 V
Kontakti
1×CO
Nazivna struja
5 A
NARIDOFFS
Vrem. relej upravljen naponomnapaj. za zakašnj.otpuštanja AC/DC 12-240V, 0,1s-10m, 16A/AC1, 250VAC/24VDC
Neto 3.653,46 RSD
Bruto 4.384,15 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24-230 V
Nazivna struja
5 A
Kontakti
1×CO
NARIST
Vremenski relej zvezda-trougao AC/DC12-240V, t1:0,1s-10min t2:0,1s-1s 16A/AC1, 250VAC/24VDC
Neto 2.985,72 RSD
Bruto 3.582,86 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24-230 V
Kontakti
1×CO
Nazivna struja
5 A