Priključna kutija bez zaštitom (M)
TDB01-6M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)
Neto 4.694,65 RSD
Bruto 5.633,58 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB02-6M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO
Neto 3.270,52 RSD
Bruto 3.924,62 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB03-12M
Priključna kutija bez zaštitom Out:4×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)
Neto 14.441,67 RSD
Bruto 17.330,00 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
2x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB04-11M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)
Neto 5.637,30 RSD
Bruto 6.764,76 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB05-6M
Priključna kutija bez zaštitom Out:6×SCHUKO
Neto 8.828,77 RSD
Bruto 10.594,52 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB06-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:1×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)
Neto 2.912,82 RSD
Bruto 3.495,38 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB07-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO
Neto 2.611,32 RSD
Bruto 3.133,58 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB08-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:4×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)
Neto 8.511,29 RSD
Bruto 10.213,55 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB09-12M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+2×32A(3P+N+E)
Neto 10.869,77 RSD
Bruto 13.043,72 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
2x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB10-11M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×32A(3P+N+E)
Neto 5.535,67 RSD
Bruto 6.642,80 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB11-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:1×SCHUKO+1×32A(3P+N+E)
Neto 2.843,92 RSD
Bruto 3.412,70 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB12-12M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)
Neto 10.282,22 RSD
Bruto 12.338,66 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB13-16M
Priključna kutija bez zaštitom Out:6×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)+2×32A(3P+N+E)
Neto 17.103,82 RSD
Bruto 20.524,58 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
2x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
2x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB14-11M
Priključna kutija bez zaštitom Out:6×SCHUKO
Neto 6.234,50 RSD
Bruto 7.481,40 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB15-12M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)
Neto 10.263,37 RSD
Bruto 12.316,04 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
2x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez