Priključna kutija bez zaštitom (M)
TDB01-6M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)
Neto4.694,65  RSD
Bruto5.633,58  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB02-6M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO
Neto3.270,52  RSD
Bruto3.924,62  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB03-12M
Priključna kutija bez zaštite Out:4×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)
Neto14.441,67  RSD
Bruto17.330,00  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
2x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB04-11M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)
Neto5.637,30  RSD
Bruto6.764,76  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB05-6M
Priključna kutija bez zaštitom Out:6×SCHUKO
Neto8.828,77  RSD
Bruto10.594,52  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB06-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:1×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)
Neto2.912,82  RSD
Bruto3.495,38  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB07-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO
Neto2.611,32  RSD
Bruto3.133,58  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB08-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:4×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)
Neto8.511,29  RSD
Bruto10.213,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB09-12M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+2×32A(3P+N+E)
Neto10.869,77  RSD
Bruto13.043,72  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
2x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB10-11M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×32A(3P+N+E)
Neto5.535,67  RSD
Bruto6.642,80  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB11-0M
Priključna kutija bez zaštitom Out:1×SCHUKO+1×32A(3P+N+E)
Neto2.843,92  RSD
Bruto3.412,70  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB16-6M
Priključna kutija bez zaštitom Out:4×SCHUKO
Neto3.861,70  RSD
Bruto4.634,04  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB12-12M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E)
Neto10.282,22  RSD
Bruto12.338,66  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
1x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
1x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB13-16M
Priključna kutija bez zaštitom Out:6×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)+2×32A(3P+N+E)
Neto17.103,82  RSD
Bruto20.524,58  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
2x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
2x32A5p400V
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB14-11M
Priključna kutija bez zaštitom Out:6×SCHUKO
Neto6.234,50  RSD
Bruto7.481,40  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
Bez
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez
TDB15-12M
Priključna kutija bez zaštitom Out:2×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)
Neto10.263,37  RSD
Bruto12.316,04  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
CEE izlazna priključnica 16 A
2x16A5p400V
CEE izlazna priključnica 32 A
Bez
Zaštita
Bez
Vrsta struje greške
Ostalo
Začtitna sklopka diferencijalne struje
Bez