Serijska naprava

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA