Industrijska automatizacija

NAZIVNI NAPON (V)

NAZIVNA STRUJA (A)

KONTAKTI

STEPEN ZAŠTITE