Izolacija za neizolovane stopice

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

FSZIG10 Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 10mm2 5,14 RSD 6,17 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
FSZIG16 Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 16mm2 6,89 RSD 8,27 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FSZIG25 Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 25mm2 9,68 RSD 11,62 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
25 mm2
FSZIG35 Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 35mm2 12,81 RSD 15,37 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
35 mm2
FSZIG50 Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 50mm2 17,16 RSD 20,59 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
50 mm2
FSZIG95 Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 95mm2 26,92 RSD 32,30 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
95 mm2
FSZIG120 Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 120mm2 34,32 RSD 41,18 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
120 mm2