Izolacija za neizolovane stopice
FSZIG10
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 10mm2
Neto 6,03 RSD
Bruto 7,24 RSD
Više od 1000 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Spoljni prečnik
9,4 mm
FSZIG16
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 16mm2
Neto 8,07 RSD
Bruto 9,68 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Spoljni prečnik
11,4 mm
FSZIG25
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 25mm2
Neto 11,34 RSD
Bruto 13,61 RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Spoljni prečnik
13,1 mm
FSZIG35
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 35mm2
Neto 15,01 RSD
Bruto 18,01 RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Spoljni prečnik
14,4 mm
FSZIG50
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 50mm2
Neto 21,02 RSD
Bruto 25,22 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Spoljni prečnik
17,2 mm
FSZIG95
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 95mm2
Neto 32,97 RSD
Bruto 39,56 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Spoljni prečnik
19,3 mm
FSZIG120
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 120mm2
Neto 40,22 RSD
Bruto 48,26 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Spoljni prečnik
21,2 mm