Izolacija za neizolovane stopice

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

FSZIG10
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 10mm2
Neto 5,02 RSD
Bruto 6,02 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
FSZIG16
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 16mm2
Neto 6,72 RSD
Bruto 8,06 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FSZIG25
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 25mm2
Neto 9,44 RSD
Bruto 11,33 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
25 mm2
FSZIG35
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 35mm2
Neto 12,49 RSD
Bruto 14,99 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
35 mm2
FSZIG50
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 50mm2
Neto 16,74 RSD
Bruto 20,09 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
50 mm2
FSZIG95
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 95mm2
Neto 26,26 RSD
Bruto 31,51 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
95 mm2
FSZIG120
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 120mm2
Neto 33,48 RSD
Bruto 40,18 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
120 mm2