Izolacija za neizolovane stopice

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

FSZIG10
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 10mm2
Neto 5,22 RSD
Bruto 6,26 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
FSZIG16
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 16mm2
Neto 6,99 RSD
Bruto 8,39 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
FSZIG25
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 25mm2
Neto 9,82 RSD
Bruto 11,78 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
25 mm2
FSZIG35
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 35mm2
Neto 13,00 RSD
Bruto 15,60 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
35 mm2
FSZIG50
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 50mm2
Neto 17,41 RSD
Bruto 20,89 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
50 mm2
FSZIG95
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 95mm2
Neto 27,31 RSD
Bruto 32,77 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
95 mm2
FSZIG120
Izolacija za neizolovana stopica, samogasujući PVC 120mm2
Neto 34,82 RSD
Bruto 41,78 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
120 mm2