Kombinovani zaštitni prekidač (u širinu 1 modula)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA


KVKV-6/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-10/03 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-10/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-16/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-G16/100 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3 2.894,64 RSD 3.473,57 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-20/03 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-20/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-25/03 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-25/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-32/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-6/03 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 6A, 30mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-6/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-10/03 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-10/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-G16/30 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 16A, 30mA, 10kA, A/AC, E3 2.894,64 RSD 3.473,57 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-16/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-G16/100 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 16A, 100mA, 10kA, A/AC, E3 2.894,64 RSD 3.473,57 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-20/03 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-20/10 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-25/03 Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3 2.188,32 RSD 2.625,98 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA