Kombinovani zaštitni prekidač (u širinu 1 modula)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA


KVKV-6/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.116,92 RSD
Bruto 2.540,30 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-10/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-10/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-16/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-G16/100
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto 3.122,90 RSD
Bruto 3.747,48 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-20/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-20/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-25/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-25/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKV-32/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., C karakt. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-6/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 6A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-6/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-10/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-10/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-16/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-G16/100
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto 3.087,21 RSD
Bruto 3.704,65 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-20/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-20/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-25/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-25/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-32/03
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 32A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA
KVKVB-32/10
Kombinovana zaštitna prekidač , 2P, 1 mod., B karakt. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 2.267,24 RSD
Bruto 2.720,69 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
10 kA