Merenje faktora snage
CF96-0,5/1
Faktor snage metar, monofazni 96×96mm, 240V AC, 0,5
Neto4.424,34  RSD
Bruto5.309,21  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5  kvar
Merna oblast
-0,5  -1  kvar
Klasa tačnosti
1,5 
Broj mrežnih provodnika
Izvedba
Čeona montaža
CF96-0,5/3
Faktor snage metar, monofazni 96×96mm, 400V AC, 0,5
Neto4.424,34  RSD
Bruto5.309,21  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5  kvar
Merna oblast
-0,5  -1  kvar
Klasa tačnosti
2,5 
Broj mrežnih provodnika
Izvedba
Čeona montaža
CF72-0,5/1
Faktor snage metar, trofazni 72×72mm, 240V AC, 0,5
Neto4.424,34  RSD
Bruto5.309,21  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5  kvar
Merna oblast
-0,5  -1  kvar
Klasa tačnosti
1,5 
Broj mrežnih provodnika
Izvedba
Čeona montaža
CF72-0,5/3
Faktor snage metar, trofazni 72×72mm, 400V AC, 0,5
Neto4.424,34  RSD
Bruto5.309,21  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5  kvar
Merna oblast
-0,5  -1  kvar
Klasa tačnosti
2,5 
Broj mrežnih provodnika
Izvedba
Čeona montaža