Merenje faktora snage
CF96-0,5/1
Faktor snage metar, monofazni 96×96mm, 240V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5 kvar
Merna oblast
- 0,5 - 1 kvar
Klasa tačnosti
1,5
Vrsta napona
AC
Broj mrežnih provodnika
1
CF96-0,5/3
Faktor snage metar, monofazni 96×96mm, 400V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5 kvar
Merna oblast
- 0,5 - 1 kvar
Klasa tačnosti
2,5
Vrsta napona
AC
Broj mrežnih provodnika
3
CF72-0,5/1
Faktor snage metar, trofazni 72×72mm, 240V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5 kvar
Merna oblast
- 0,5 - 1 kvar
Klasa tačnosti
1,5
Vrsta napona
AC
Broj mrežnih provodnika
1
CF72-0,5/3
Faktor snage metar, trofazni 72×72mm, 400V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna krajnja vrednost skale
0,5 kvar
Merna oblast
- 0,5 - 1 kvar
Klasa tačnosti
2,5
Vrsta napona
AC
Broj mrežnih provodnika
3