Merenje faktora snage
CF96-0,5/1
Faktor snage metar, monofazni 96×96mm, 240V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
Cos-fi
Vrsta prikaza
analogni
Osobina struje/ napona
AC
CF96-0,5/3
Faktor snage metar, monofazni 96×96mm, 400V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
Cos-fi
Vrsta prikaza
analogni
Osobina struje/ napona
AC
CF72-0,5/1
Faktor snage metar, trofazni 72×72mm, 240V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
Cos-fi
Vrsta prikaza
analogni
Osobina struje/ napona
AC
CF72-0,5/3
Faktor snage metar, trofazni 72×72mm, 400V AC, 0,5
Neto 4.424,34 RSD
Bruto 5.309,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Vrednost za merenje
Cos-fi
Vrsta prikaza
analogni
Osobina struje/ napona
AC