Izolovana vijčana spojnica vodova

DOZVOLJENI POPREČNI PRESEK VODA (mm2)

       
 
 

 

TRK4 Izolovana vijčana spojnica vodova,žuta kućišta 4×(1,5-4mm2), 450VAC, max. 40A 97,55 RSD 117,06 RSD
u porudžbini: 20.12.2019.
Dozvoljeni poprečni presek voda
4 mm2
TBT-2,5 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 5 član,1 vijak 5×2,5mm2, 450VAC 46,53 RSD 55,84 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
2.50 mm2
TBT-2,5/10 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 10 član,1 vijak 10×2,5mm2, 450VAC 75,12 RSD 90,14 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
2.50 mm2
TBT-4 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 5 član,1 vijak 5×4mm2, 450VAC 63,56 RSD 76,27 RSD
Više od 300 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
4 mm2
TBT-4/10 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 10 član,1 vijak 10×4mm2, 450VAC 97,38 RSD 116,86 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
4 mm2
TBT-6 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 5 član,1 vijak 5×6mm2, 450VAC 108,97 RSD 130,76 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
6 mm2
TBT-6/10 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 10 član,1 vijak 10×6mm2, 450VAC 172,51 RSD 207,01 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
6 mm2
TBT-10 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 5 član,1 vijak 5×10mm2, 450VAC 168,01 RSD 201,61 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
TBT-10/10 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 10 član,1 vijak 10×10mm2, 450VAC 254,89 RSD 305,87 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
10 mm2
TBT-16 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 5 član,1 vijak 5×16mm2, 450VAC 307,48 RSD 368,98 RSD
u porudžbini: 30.01.2020.
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2
TBT-16/10 Vijčana stopica sa providljivim kućištem, 10 član,1 vijak 10×16mm2, 450VAC 567,61 RSD 681,13 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Dozvoljeni poprečni presek voda
16 mm2