Zaptivni komplet
TKT-65 Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (20A, 25A) 196,47 RSD 235,76 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Stepen zaštite
IP65
TKT-65/2 Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (32A, 63A) 268,51 RSD 322,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Stepen zaštite
IP65
TKT-65/3 Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabravljivanjem IP65 268,51 RSD 322,21 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Stepen zaštite
IP65
TKT-65/4 Zaptivni pribor kutije sklopki sa ključem tipa TKFK IP65 196,47 RSD 235,76 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Stepen zaštite
IP65