Rastavna sklopka

TIK1-20
Rastavna sklopka 1P, 20A
Neto492,75  RSD
Bruto591,30  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-25
Rastavna sklopka 1P, 25A
Neto491,20  RSD
Bruto589,44  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-32
Rastavna sklopka 1P, 32A
Neto500,34  RSD
Bruto600,41  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-40
Rastavna sklopka 1P, 40A
Neto512,45  RSD
Bruto614,94  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-63
Rastavna sklopka 1P, 63A
Neto504,73  RSD
Bruto605,68  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-80
Rastavna sklopka 1P, 80A
Neto527,52  RSD
Bruto633,02  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-100
Rastavna sklopka 1P, 100A
Neto552,84  RSD
Bruto663,41  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-125
Rastavna sklopka 1P, 125A
Neto696,32  RSD
Bruto835,58  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-160
Rastavna sklopka 1P, 160A
Neto1.534,12  RSD
Bruto1.840,94  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-250
Rastavna sklopka 1P, 250A
Neto1.534,12  RSD
Bruto1.840,94  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-20
Rastavna sklopka 2P, 20A
Neto983,60  RSD
Bruto1.180,32  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-25
Rastavna sklopka 2P, 25A
Neto998,37  RSD
Bruto1.198,04  RSD
11 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-32
Rastavna sklopka 2P, 32A
Neto1.008,00  RSD
Bruto1.209,60  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-40
Rastavna sklopka 2P, 40A
Neto1.024,89  RSD
Bruto1.229,87  RSD
u porudžbini: 30.5.24.
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-63
Rastavna sklopka 2P, 63A
Neto1.009,45  RSD
Bruto1.211,34  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-80
Rastavna sklopka 2P, 80A
Neto1.055,03  RSD
Bruto1.266,04  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-100
Rastavna sklopka 2P, 100A
Neto1.105,66  RSD
Bruto1.326,79  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-125
Rastavna sklopka 2P, 125A
Neto1.392,63  RSD
Bruto1.671,16  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-160
Rastavna sklopka 2P, 160A
Neto2.976,27  RSD
Bruto3.571,52  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-250
Rastavna sklopka 2P, 250A
Neto2.976,27  RSD
Bruto3.571,52  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon
230  V
TIK3-20
Rastavna sklopka 3P, 20A
Neto1.419,61  RSD
Bruto1.703,53  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-25
Rastavna sklopka 3P, 25A
Neto1.435,13  RSD
Bruto1.722,16  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-32
Rastavna sklopka 3P, 32A
Neto1.443,28  RSD
Bruto1.731,94  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-40
Rastavna sklopka 3P, 40A
Neto1.537,34  RSD
Bruto1.844,81  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-63
Rastavna sklopka 3P, 63A
Neto1.455,94  RSD
Bruto1.747,13  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-80
Rastavna sklopka 3P, 80A
Neto1.582,55  RSD
Bruto1.899,06  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-100
Rastavna sklopka 3P, 100A
Neto1.658,50  RSD
Bruto1.990,20  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-125
Rastavna sklopka 3P, 125A
Neto2.088,96  RSD
Bruto2.506,75  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-20
Rastavna sklopka 4P, 20A
Neto2.073,07  RSD
Bruto2.487,68  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-25
Rastavna sklopka 4P, 25A
Neto1.976,75  RSD
Bruto2.372,10  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-32
Rastavna sklopka 4P, 32A
Neto1.979,34  RSD
Bruto2.375,21  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-40
Rastavna sklopka 4P, 40A
Neto2.049,76  RSD
Bruto2.459,71  RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-63
Rastavna sklopka 4P, 63A
Neto2.018,90  RSD
Bruto2.422,68  RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-80
Rastavna sklopka 4P, 80A
Neto2.110,05  RSD
Bruto2.532,06  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-100
Rastavna sklopka 4P, 100A
Neto2.211,34  RSD
Bruto2.653,61  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-125
Rastavna sklopka 4P, 125A
Neto2.785,27  RSD
Bruto3.342,32  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Sklopna funkcija
Isklopna sklopka
Broj normalno otvorenih kontakata
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
400  V