Hidraulična presa sa akumulatorom

OBLAST PRESOVANJA / PRESEK SEČENJA (mm2)

D31E
Hidraul.presa sa akumulatorom za kabl.stopice,transp.torba 4-95mm2, 2650g, 35kN, 360°, Li-ion, 18V, 2000mAh
Neto 242.621,40 RSD
Bruto 291.145,68 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
95 mm2
Tip
hidraulična
D55E
Hidraul.presa sa akumulatorom za kabl.stopice,transp.torba 10-185mm2, 3250g, 55kN, 180°, Li-ion, 18V, 2000mAh
Neto 245.614,07 RSD
Bruto 294.736,88 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
185 mm2
Tip
hidraulična
D62E
Hidraul.presa sa akumulatorom za kabl.stopice,transp.torba 6-240mm2, 3550g, 62kN, 340°, Li-ion, 18V, 2000mAh
Neto 233.918,16 RSD
Bruto 280.701,79 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
240 mm2
Tip
hidraulična
Novi proizvod
DK60E
Elektro-hidraulična presa sa markicama u transport. torbici 16-300mm2, 4900g, 60kN, 350°, 2× Li-ion, 18V, 3200mAh
Neto 313.148,70 RSD
Bruto 375.778,44 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip
hidraulična
Oblast presovanja / Presek sečenja
240 mm2
D62-10
Šestougaona profila markica za prese D62E 10mm2, KZ6
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
10 mm2
Tip
hidraulična
D62-16
Šestougaona profila markica za prese D62E 16mm2, KZ8
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
16 mm2
Tip
hidraulična
D62-25
Šestougaona profila markica za prese D62E 25mm2, KZ10
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
25 mm2
Tip
hidraulična
D62-35
Šestougaona profila markica za prese D62E 35mm2, KZ12
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
35 mm2
Tip
hidraulična
D62-50
Šestougaona profila markica za prese D62E 50mm2, KZ14
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
50 mm2
Tip
hidraulična
D62-70
Šestougaona profila markica za prese D62E 70mm2, KZ16
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
70 mm2
Tip
hidraulična
D62-95
Šestougaona profila markica za prese D62E 95mm2, KZ18
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
95 mm2
Tip
hidraulična
D62-120
Šestougaona profila markica za prese D62E 120mm2, KZ20
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
120 mm2
Tip
hidraulična
D62-150
Šestougaona profila markica za prese D62E 150mm2. KZ22
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
150 mm2
Tip
hidraulična
D62-185
Šestougaona profila markica za prese D62E 185mm2, KZ25
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
Nema u magacinu
Oblast presovanja / Presek sečenja
185 mm2
Tip
hidraulična
D62-240
Šestougaona profila markica za prese D62E 240mm2, KZ28
Neto 11.345,03 RSD
Bruto 13.614,04 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
240 mm2
Tip
hidraulična
D62-300
Šestougaona profila markica za prese D62E 300mm2, KZ32
Neto 10.344,13 RSD
Bruto 12.412,96 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Oblast presovanja / Presek sečenja
300 mm2
Tip
hidraulična
AKKU1
Akumulator za prese D31E, D55E i D62E Li-ion 18V, 2000mAh
Neto 23.621,56 RSD
Bruto 28.345,87 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Tip
hidraulična