Industrijski relei

NAZIVNI NAPON (V)

BROJ NOŽICA (KOM)

KONTAKTI


RM08-240AC Industrijski relej 230V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
u porudžbini: 20.01.2020.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-110AC Industrijski relej 110V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-48AC Industrijski relej 48V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-24AC Industrijski relej 24V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-12AC Industrijski relej 12V AC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-110DC Industrijski relej 110V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 497,37 RSD 596,84 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-48DC Industrijski relej 48V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-24DC Industrijski relej 24V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM08-12DC Industrijski relej 12V DC / 2×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 496,69 RSD 596,03 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
8
Kontakti
2×CO
RM11-220AC Industrijski relej 230V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,47 RSD 696,56 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-110AC Industrijski relej 110V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,47 RSD 696,56 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-48AC Industrijski relej 48V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,48 RSD 696,58 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-24AC Industrijski relej 24V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,47 RSD 696,56 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-12AC Industrijski relej 12V AC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,48 RSD 696,58 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-110DC Industrijski relej 110V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 504,58 RSD 605,50 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
110 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-48DC Industrijski relej 48V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,48 RSD 696,58 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
48 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-24DC Industrijski relej 24V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,47 RSD 696,56 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
24 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO
RM11-12DC Industrijski relej 12V DC / 3×CO, (3A, 230V AC / 28V DC) 580,48 RSD 696,58 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivni napon
12 V
Nazivna struja
3 A
Broj nožica (kom)
11
Kontakti
3×CO