Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVKVE (1 modul)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA


KVKVEB-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-13/30
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.836,16 RSD
Bruto 3.403,39 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-13/100
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.836,16 RSD
Bruto 3.403,39 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-13/30
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.836,16 RSD
Bruto 3.403,39 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-13/100
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.836,16 RSD
Bruto 3.403,39 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 2.812,49 RSD
Bruto 3.374,99 RSD
Pod obradom
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA