Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVKVE (1 modul)

KVKVEB-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
u porudžbini: 30.7.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-13/30
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.537,82  RSD
Bruto4.245,38  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-13/100
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.537,82  RSD
Bruto4.245,38  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
u porudžbini: 10.9.24.
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVEB-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-13/30
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.537,82  RSD
Bruto4.245,38  RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-13/100
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.537,82  RSD
Bruto4.245,38  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
KVKVE-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto3.508,30  RSD
Bruto4.209,96  RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV