Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVKVE (1 modul)

KVKVEB-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-13/30
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.275,76 RSD
Bruto 3.930,91 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-13/100
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.275,76 RSD
Bruto 3.930,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVEB-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-6/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-6/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-10/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-10/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-13/30
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.275,76 RSD
Bruto 3.930,91 RSD
u porudžbini: 30.11.2022.
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-13/100
Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.275,76 RSD
Bruto 3.930,91 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-16/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-16/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-20/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-20/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-25/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-25/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-32/30
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV
KVKVE-32/100
Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto 3.248,43 RSD
Bruto 3.898,12 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni izolacioni napon Ui
690 V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4 kV