Kombinovani zaštitni prekidač tipa KVKVE (1 modul)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA


KVKVEB-6/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-6/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B6, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-10/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-10/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B10, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-13/30 Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 30mA, 6kA, AC, E3 2.633,28 RSD 3.159,94 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-13/100 Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, B karakteristika B13, 100mA, 6kA, AC, E3 2.633,28 RSD 3.159,94 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-16/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-16/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B16, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-20/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-20/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B20, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-25/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-25/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B25, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-32/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVEB-32/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., B kar. B32, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-6/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-6/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C6, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-10/30 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 30mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-10/100 Kombinovana zaštitna prekidač,elektr., 2P, 1 mod., C kar. C10, 100mA, 6kA, AC, E3 2.688,11 RSD 3.225,73 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-13/30 Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 30mA, 6kA, AC, E3 2.633,28 RSD 3.159,94 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
KVKVE-13/100 Kombinovani zaštitni prekidač,elektr., 1P, C karakteristika C13, 100mA, 6kA, AC, E3 2.633,28 RSD 3.159,94 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA