Strujna zaštitna sklopka za velike struje tipa TFVH

NAZIVNA STRUJA (A)

TFVH4-80030 Strujna zaštitna sklopka za velika struja, 4 polna 80A, 30mA, 6kA, AC 4.063,59 RSD 4.876,31 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
TFVH4-80100 Strujna zaštitna sklopka za velika struja, 4 polna 80A, 100mA, 6kA, AC 3.799,99 RSD 4.559,99 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
TFVH4-80300 Strujna zaštitna sklopka za velika struja, 4 polna 80A, 300mA, 6kA, AC 3.799,99 RSD 4.559,99 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
80 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
TFVH4-100030 Strujna zaštitna sklopka za velika struja, 4 polna 100A, 30mA, 6kA, AC 5.468,41 RSD 6.562,09 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
100 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
TFVH4-100100 Strujna zaštitna sklopka za velika struja, 4 polna 100A, 100mA, 6kA, AC 4.881,21 RSD 5.857,45 RSD
Više od 3 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
100 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
TFVH4-100300 Strujna zaštitna sklopka za velika struja, 4 polna 100A, 300mA, 6kA, AC 4.465,97 RSD 5.359,16 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
100 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA