Monofazno neposredno brojilo potrošnje sa prevlačenjem i LCD
TVO-F1-WT Monofazno neposredno brojilo potrošnje sa prevlačenjem i LCD 230V / 30 (100)A Pd=1W 4.754,40 RSD 5.705,28 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Opseg merenja / Prenosni odnos
100
Vrednost za merenje
kWh
Osobina struje/ napona
AC