Srednjenaponski završni komplet

PROBOJNI NAPON (kV/mm)