Strujna zaštitna sklopka tipa EVOV
EVOV2P2503
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P4003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 100 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P6303
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P8003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P251
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P401
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P631
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P801
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P253
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P403
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P633
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV2P803
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 2 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P2503
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 200 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P4003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 500 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P6303
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P8003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 30 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja greške
0,03 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P251
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P401
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P631
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P801
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja greške
0,1 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P253
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P403
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P633
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V
EVOV4P803
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
4
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja greške
0,3 A
Nazivni izolacioni napon Ui
500 V