Strujna zaštitna sklopka tipa EVOV

NAZIVNA STRUJA (A)

EVOV2P2503
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
u porudžbini: 02.12.2021.
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
EVOV2P4003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
u porudžbini: 02.12.2021.
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOV2P6303
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Nazivna struja
63 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOV2P8003
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
80 A
EVOV2P251
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
EVOV2P401
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
40 A
EVOV2P631
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
EVOV2P801
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A
EVOV2P253
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
EVOV2P403
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOV2P633
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
EVOV2P803
Strujna zaštitna sklopka, 2-polna 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto 2.559,04 RSD
Bruto 3.070,85 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Nazivna struja
80 A
EVOV4P2503
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
195 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
EVOV4P4003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
u porudžbini: 02.12.2021.
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
EVOV4P6303
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
u porudžbini: 15.02.2022.
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Nazivna struja
63 A
EVOV4P8003
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
80 A
EVOV4P251
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
EVOV4P401
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Nazivna struja
40 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
EVOV4P631
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
u porudžbini: 02.12.2021.
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
EVOV4P801
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Nazivna struja
80 A
EVOV4P253
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 5 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
EVOV4P403
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 10 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
40 A
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
Karakteristika
AC
EVOV4P633
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Maksimalna struja odvođenja
6 kA
EVOV4P803
Strujna zaštitna sklopka, 4-polna 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto 3.582,65 RSD
Bruto 4.299,18 RSD
Više od 1 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Karakteristika
AC
Nazivna struja
80 A
Broj polova
2P
Maksimalna struja odvođenja
6 kA