Kombinovani zaštitni prekidač tipa EVOK
EVOK4B603
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B6A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B1003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B10A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B1303
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B13A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B1603
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B16A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B2003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B20A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B2503
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B25A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B3203
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B32A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B4003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B40A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B5003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B50A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4B6303
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "B" kar. B63A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C603
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C6A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C1003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C10A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C1303
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C13A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C1603
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C16A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C2003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C20A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C2503
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C25A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C3203
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C32A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C4003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C40A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C5003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C50A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4C6303
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "C" kar. C63A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Više od 20 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D603
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D6A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D1003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D10A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D1303
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D13A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D1603
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D16A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D2003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D20A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D2503
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D25A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D3203
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D32A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D4003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D40A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D5003
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D50A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV
EVOK4D6303
Kombinovana zaštitna prekidač 4P,4 modul, "D" kar. D63A, 30 mA, 10kA, A
Neto13.198,79  RSD
Bruto15.838,55  RSD
Nema u magacinu
Broj polova (potpun)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
400  V
Nazivni izolacioni napon Ui
690  V
Broj NEMA izlaznih utičnica, Švajcarski standard, tip 17
4  kV