Zaštitni relei NARV
NARV1
Relej za monitoring napona za1 faze AC/DC 110-240V, U> U< = 65-260V, t=0,1-10s
Neto3.599,34  RSD
Bruto4.319,21  RSD
21 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Da
Može se pojaviti trofazni podnapon
Ne
Može se pojavitimonofazni prenapon
Da
Može se pojaviti trofazni prenapon
Ne
NARVSN
Relej za monitoring napona za 3 faze sa displejom AC 230V L-N, U>,< 70-400V, 2CO 8AVAC (AC1)
Neto6.600,48  RSD
Bruto7.920,58  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Ne
Može se pojaviti trofazni podnapon
Da
Može se pojavitimonofazni prenapon
Ne
Može se pojaviti trofazni prenapon
Da
NARVN
Relej za monitoring napona za 3 faze AC 230V L-N, U>,< ,= +/-2-20%, t=0,1-10s, Asymm 8%
Neto3.933,84  RSD
Bruto4.720,61  RSD
38 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Ne
Može se pojaviti trofazni podnapon
Da
Može se pojavitimonofazni prenapon
Ne
Može se pojaviti trofazni prenapon
Da
NARV
Relej za monitoring napona za 3 faze AC 220-460V, U> U< = +/-2-20%, t=0,1-10s, Asymm 8%
Neto3.035,44  RSD
Bruto3.642,53  RSD
Više od 50 kom na lageru (magacin u Budimpešti)
Način električnog priključenja
Vijčani (priključak)
Može se pojaviti monofazni podnapon
Ne
Može se pojaviti trofazni podnapon
Da
Može se pojavitimonofazni prenapon
Ne
Može se pojaviti trofazni prenapon
Da